Voor elk kind een route
Ook het jaar 2022 kenmerkte zich door onze inzet voor alle kinderen en ouders in ons werkgebied. Onze klantbelofte luidt: Voor elk kind een route. Dat betekent dat we samen met ouders kijken naar wat echt nodig is in hun situatie. Voor ouders met veel zelfvertrouwen en waar de ontwikkeling van hun kind goed verloopt, kunnen we elkaar minder vaak zien. In situaties waar meer nodig is zetten we een extra stap en bieden we meer ondersteuning.  

 

Kansengelijkheid
In het jaar 2022, het jaar van corona en tegelijk het jaar van de oorlog in Oekraïne, zijn  de verschillen  in ontwikkelingskansen van kinderen niet afgenomen. Integendeel, we zien echt een toename van armoede en sociale ongelijkheid. Dat betekent voor Yunio onder meer dat wij bijdragen aan de projecten Kansrijke Start in de verschillende gemeenten. 

 

Kansrijke Start
De eerste 1000 dagen van het leven van een kind zijn van doorslaggevend belang voor de rest van zijn leven. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is een goede voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Aansluiten bij aanstaande en jonge ouders om opvoedingsvragen te versterken en afstemmen met partners uit de geboorteketen was ook in 2022 onze insteek. 

 

Betrokken professionals
In deze terugblik ook een woord van dank aan onze professionals waarmee we de zorg weer hebben geleverd voor bijna alle 12.799 kinderen en hun ouders.
In het jaar 2022 hebben alle jeugdverpleegkundigen de richtlijn autonome professional ondertekend. Het tekenen was hét startschot voor de transitie naar autonoom gedrag, eigen regie op organiseren en de vrijheid om ruimte te nemen als een professionele inschatting dat vraagt, bezield door waardengedreven vakmanschap. Waarden die de autonome professional drijven en de professional in staat stellen creatieve oplossingen te bedenken, zich in verbinding te stellen en onvoorwaardelijk te handelen.

 

Groeien doe je samen
Investeren in gelijke kansen voor alle kinderen in ons werkgebied en voorkomen dat het uitmaakt waar je wieg staat: daaraan kunnen wij alleen bijdragen als wij samenwerken met alle betrokken stakeholders. Ik sluit graag af met die constatering: Groeien doe je samen! 

Wilma Heesen