Met trots presenteer ik u een overzicht van de bijdragen die onze professionals hebben geleverd aan het sociaal domein in uw gemeente. Dit zijn professionals van Yunio en in sommige gemeenten van Sensire. We zijn ook trots op de nieuwe vorm van dit jaarverslag. We hopen dat de beelden overbrengen dat onze dagelijkse inspiratie gevoed wordt door de relatie met de inwoners van uw gemeente.


Wilma Heesen, directeur jeugdgezondheid en maatschappelijk werk