2023 was een bijzonder jaar voor Yunio; een jaar waarin we afscheid namen van onze gewaardeerde directrice Wilma, een jaar waarin we de eerste stappen zetten met de ketenaanpak Kansrijke Start en een jaar waarin technologie en digitalisering ons nog beter van dienst waren. Maar 2023 was ook het jaar waarin we getuige waren van uitdagingen die zich ontwikkelden, zoals in de toename van sociale ongelijkheid in de samenleving en een toenemende trend van kinderen die niet veilig gehecht zijn. Daarnaast weten we dat 91% van de ouders het opvoeden regelmatig ook een zware taak vindt. Voor deze, en andere, uitdagingen zetten wij ons elke dag in.
 
Samen nieuwe wegen inslaan
In 2023 hebben we afscheid genomen van Wilma, onze directrice die jarenlang met toewijding aan Yunio heeft gewerkt en Yunio met verve heeft geleid tot een professionele organisatie met autonomie. We willen haar op deze plek dan ook nog een keer bedanken voor haar inzet en wensen haar het allerbeste toe in haar nieuwe avonturen.
Tegelijkertijd ben ik persoonlijk trots dat we als organisatie haar opvolging intern hebben kunnen organiseren.  Met een frisse blik en enthousiasme zal ik Yunio leiden naar nieuwe successen op weg naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Samen, voor elkaar
Ook kijken we terug naar 2023 met veel dankbaarheid voor de inzet van al onze professionals, ondersteuners en vrijwilligers die zich dag in, dag uit met hart en ziel inzetten voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en hun ouders. Die collectieve opdracht ervaren we samen, en daar zijn we trots op. 

Samen voor maatwerk
Om gelijke kansen voor alle kinderen te creëren, is het essentieel om te erkennen dat niet ieder kind dezelfde behoeften heeft. Elk kind is uniek en ieder gezin is uniek. Sociale achtergrond, thuissituatie en individuele kenmerken spelen allemaal een rol in de ontwikkeling van een kind.
Het creëren van gelijke kansen betekent dus niet dat we voor alle kinderen precies hetzelfde moeten doen. In plaats daarvan moeten we doen wat nodig is voor elk kind. Dit vraagt een persoonlijke aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en omstandigheden van het kind.

Samen de keten sluiten
Bij Yunio zeggen we: "Groeien doe je samen." Daarom werken wij met enthousiasme samen met verschillende stakeholders en partners om de ketenaanpak Kansrijke Start te realiseren, een opdracht die ook in 2024 zijn vervolg gaat krijgen.
Want door gezamenlijke inspanning boeken we de beste resultaten voor kinderen en hun ouders. Door samen te werken aan het sluiten van de keten, zorgen we ervoor dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. 

En daar sluit ik graag mee af, want ieder kind verdient een goede start in het leven. 

Lonneke van der Veer