Jeugdgezondheids-zorg Bronckhorst Jaarverslag Bronckhorst 2020

Jaarverslag Bronckhorst 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • locaties in Steenderen, Hengelo, Zelhem en Vorden
  • 4 jeugdverpleegkundigen
  • 1 jeugdarts
  • 2 assistentes

Team Bronckhorst bestaat uit vier locaties die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. We hebben een heel stabiel, goed lopend team, waarin iedereen veel voor elkaar over heeft, zeer begaan is met de ouders en plezier heeft in het werk. Ouders hebben een vast aanspreekpunt en zien dus veelal dezelfde verpleegkundige. Tegelijkertijd is het bij ons ook altijd mogelijk om, als een afspraak niet door kan gaan, als ouder op een ander moment bij de eigen verpleegkundige of op een andere locatie langs te komen. Daardoor is er veel continuïteit. 

De impact van corona

Zoals overal heeft corona ook in Bronckhorst een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

 

In Bronckhorst hebben we hard ons best gedaan om ons de nieuwe manier van werken snel eigen te maken. Beeldbellen biedt minder zicht op gezinnen, terwijl we in sommige gevallen vanwege corona juist extra zorgen hadden. Voor iedereen is het immers een moeilijke tijd – ook binnen ons team moesten we allemaal schipperen – maar voor gezinnen waar problemen spelen is deze periode extra heftig. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. 

 

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we binnen Yunio een intervisieteam dat zeer regelmatig (online) bijeenkomt. Dat is een mooie ontwikkeling: we bespreken daar met elkaar de belangrijke zaken in de teams, laten weten waar we tegenaan lopen en zoeken samen naar goede oplossingen. Daar komen ook nieuwe protocollen uit voort. Een goed voorbeeld is de iets gewijzigde consultverdeling, met een extra belconsult over voeding na vier maanden.

Meedenken

“Tijdens de coronatijd proberen we sommige gezinnen extra goed in beeld te houden, bijvoorbeeld gezinnen waarvan we weten dat er bepaalde problemen spelen. Met deze gezinnen gaan we het gesprek aan. We zorgen bijvoorbeeld ook dat de kinderen naar de noodopvang kunnen, en dat het gezin gewoon naar het consultatiebureau kan komen. Ook houden we contact met het netwerk om het gezin heen. Het is belangrijk dat je naast de ouder gaat staan. We oordelen nooit, maar denken mee.”

Marjolein Stoltenborg, jeugdverpleegkundige Steenderen

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. Vier keer per maand bieden we hier mogelijkheden voor, op verschillende locaties. Veruit de meeste zwangere vrouwen kwamen in 2020 langs voor de prik. De 22 wekenprik is voor ons een goede manier om (aanstaande) ouders alvast te ontmoeten en te kunnen informeren over de jgz.

Grootste uitdagingen in de gemeente

In Bronckhorst hebben we relatief veel te maken met multiproblemgezinnen, vluchtelingengezinnen en gezinnen waar de spraak-/taalontwikkeling extra aandacht vraagt. Spraak-/taalontwikkeling is ons teamdoel. We vinden het heel belangrijk dat gezinnen blijven lezen en stimuleren dit ook, bijvoorbeeld door aan te geven dat je al heel vroeg (zelfs vanaf drie maanden) kunt beginnen met lezen.

Het aantal multiproblemgezinnen nam de afgelopen jaren al toe, en die ontwikkeling is vanwege corona nog eens versterkt. Steeds meer gezinnen redden het niet meer en kampen bijvoorbeeld met schulden. Bij vluchtelingengezinnen zien we veel problemen als het gaat om de opvoeding, de manier waarop kinderen spelen, de taalontwikkeling, mondzorg en beeldschermgebruik. Vaak komen daar nog trauma’s van ouders en kinderen bij. We besteden hier veel aandacht aan.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat we in Bronckhorst het afgelopen jaar zo goed zijn blijven functioneren, en er echt konden zijn voor de ouders. We proberen echt met hen mee te denken. Ouders weten ons ook te vinden, er is heel veel appcontact. Soms stellen ze een vraag waar we beter over kunnen bellen, en dan zitten we zo een halfuur aan de telefoon. Ook in praktisch opzicht denken we mee. Komt een afspraak toch niet uit? Dan regelen we iets anders. We kunnen echt maatwerk bieden.”

Marjolein Stoltenborg, jeugdverpleegkundige Steenderen

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Bronckhorst verlopen goed. We hebben regelmatig overleg met de peuteropvang over VVE-kinderen, en met de kinderopvang stemmen we periodiek de belangrijkste zaken af. Elk halfjaar hebben we overleg met de gemeente, en dat is een zeer prettige samenwerking. We hebben korte lijntjes met het sociaal team en met de verloskundigen en fysiotherapeuten. Omdat we binnen ons team allemaal al meer dan twaalf jaar in het vak zitten, zijn we echt geworteld in het netwerk. Dat is een groot voordeel in de samenwerking.

Thuisbegeleiding zetten wij in ons werkgebied erg veel in. Het is heel prettig dat dit vaak op korte termijn kan. Dat heeft veel succesverhalen opgeleverd.

Op de consultatiebureaus in Vorden en Steenderen zijn de BoekStartcoaches vanuit de bibliotheek actief. Zij lezen op een heel prettige manier boekjes voor op het bureau en laten zien hoe je kunt voorlezen aan een baby. We verwijzen ook kinderen naar hen door. De samenwerking met de medewerkers van de bibliotheek verloopt erg goed.

Blij met positieve berichten

“Wat heel fijn is, is dat ouders niet alleen contact met ons opnemen als ze vragen hebben of als het niet lekker loopt, maar ook als ze juist iets positiefs willen delen. Helemaal in deze coronatijd is dat erg prettig. Zo kwam er bijvoorbeeld vorige week een appje binnen van een moeder die gewoon even laten weten dat de adviezen goed geholpen hadden, en dat het dus ook heel goed ging met haar baby. Dat zijn dingen waar we heel blij van worden. Daar doen we het voor! Zo leuk en attent dat ouders de moeite nemen om ons dat te laten weten.”

Marjolein Stoltenborg, jeugdverpleegkundige Steenderen

% Bereik
% Non Bereik
99.20%
0.80%