JGZ Bronckhorst Jaarverslag Bronckhorst 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Kop toevoegen

Passende zorg voor alle gezinnen
Afgelopen jaar is er een nieuwe jeugdarts gekomen voor de hele gemeente. We werken nu dus met vier jeugdverpleegkundigen, één jeugdarts en twee assistenten. We doen dat met veel plezier en zijn gemotiveerd om alle kinderen passende zorg te geven.

Samenwerkingen
We werken nauw samen met onze ketenpartners. Hierbij vinden we het belangrijk om elkaar ook face-to-face te zien en te spreken. Er is afgelopen jaar een groot overleg geweest met de sociale teams, thuisbegeleiders en jeugdverpleegkundige. Er zijn goede afspraken gemaakt over de afstemming van ons werk. Dit willen we jaarlijks gaan doen. Afgelopen jaar hebben we de banden met de fysiotherapie, logopedie, verloskundigen en alle voorzorgsvoorzieningen (kinderdagverblijven en peuteropvang) versterkt door elkaar regelmatig te bezoeken of elkaar te bellen. Met de gemeenteambtenaar hebben we twee keer per jaar contact en de beleidsambtenaar komt twee keer per jaar langs in de teamvergadering. In deze teamvergadering stemmen wij onze werkzaamheden af, maken we afspraken en bereiden we andere overleggen voor. Ook hebben we afgelopen jaar verschillende gasten ontvangen, zoals de kinderfysiotherapeut, kinderpsycholoog en coördinator Home-Start. Ook hebben we tijd geïnvesteerd om de overdracht naar de GGD bij 4 jaar te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

Communicatie 
Doordat wij mobiel bereikbaar zijn, zijn we niet alleen voor onze partners, maar ook voor alle ouders makkelijk te bereiken. Zij weten ons steeds makkelijker te vinden via WhatsApp en per mail of telefonisch. Dit vergt van ons flexibiliteit en snelle keuzes maken om op iedere vraag op tijd antwoord te geven.

Ontwikkelingen
Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen van ouders en ze in hun kracht te zetten. We zien in deze gemeente een toename van ouders met psychische problemen en ook het aantal nieuwkomers neemt toe. Door in deze gezinnen onder andere thuisbegeleiding in te zetten en deze ouders meer zelfvertrouwen te geven, krijgen zij de dagelijkse beslommeringen op een rij. Zo kan dure zorg mogelijk voorkomen worden of als opzet dienen naar intensievere zorg. In Vorden doen we mee met het onderzoek naar de inzet van e-consulten.