Thuisbegeleiding Jeugd Jaarverslag Bronckhorst 2023

SAMEN….DAT IS WAAR THUISBEGELEIDING VOOR STAAT

Het is voor Yunio van essentieel belang dat er voor ieder kind en dus voor ieder gezin, een route is. De eerste 1000 dagen van een kind zijn bekend als cruciaal voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling (Roseboom, 2018). Een stevige pedagogische basis bevordert de ontwikkeling van kinderen en biedt ondersteuning aan ouders. Het team is blij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren vanuit een preventief oogpunt.

Het is voor Yunio van essentieel belang dat er voor ieder kind en dus voor ieder gezin, een route is. De eerste 1000 dagen van een kind zijn bekend als cruciaal voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling (Roseboom, 2018). Een stevige pedagogische basis bevordert de ontwikkeling van kinderen en biedt ondersteuning aan ouders. Het team is blij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren vanuit een preventief oogpunt. 

Thuisbegeleiders werken samen met de ouder(s) om te kijken naar de ontwikkelingskansen en opvoedingstaken in het gezin. Ze onderzoeken welke opvoedingsvragen ouders hebben en waar ze graag ondersteuning bij willen. Soms zijn de vragen eenvoudig en volstaat korte, praktische ondersteuning. In andere gevallen zijn de vragen complexer en vereisen zowel de inzet van ouders als die van de thuisbegeleiders om een opvoedingsomgeving te creëren waarin kinderen optimaal kunnen groeien. Zodra er geconstateerd wordt dat er minder ondersteuning nodig is in het gezin, wordt de ondersteuning afgesloten. Het uiteindelijke doel is om te doen wat nodig is, zodat ouders weer zelfstandig verder kunnen, eventueel met hun eigen netwerk. Aan de andere kant, wanneer er juist meer ondersteuning nodig is in het gezin, zoeken ze samen met de ouders en andere betrokken partijen naar een meer passend aanbod
 

Ervaringen van ouders

“Jij stelt net die vragen die mij aan het denken zetten.”

`Jij hebt mij laten zien dat ik het wel kan! dit geeft mij zelfvertrouwen! en hierdoor kan ik beter mijn grenzen aangeven!

`Door jouw tips heb ik gezien dat ik mijn kind meer los kan laten waardoor ze veel meer kan dan ik dacht.`

`Spelen met kinderen kan dus wel leuk kan zijn!`

`Ik hoef niet over alles controle te hebben!`

`Ik durf weer te vertrouwen op mezelf.`

`Ik heb net uitgeprobeerd wat je zei en weet je….het werkt ook nog!`

““Dankzij jou vertrouw ik erop dat ik het zelf kan en dat ik een goede moeder ben.””

Thuisbegeleiding van Yunio blikt terug op een mooi jaar waarin:

  • Tevredenheid heerst over de samenwerking met diverse ketenpartners.
  • Er nog steeds vlotte en effectieve communicatie is.
  • De kracht van de toegankelijkheid van Thuisbegeleiding opnieuw werd ervaren.
  • Verschillende scholingsinitiatieven werden ondernomen om voortdurende persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
  • De kracht van Kortdurende Video Hometraining werd ontdekt.
  • Veel ouders weer het vertrouwen in hun eigen kunnen hebben ervaren, waardoor ze zelfstandig hun kracht weer vonden en hun zelfvertrouwen in zowel zichzelf als in hun opvoedingsvaardigheden herwonnen.
  • Het positieve effect van een optimistische benadering door ouders op kinderen zichtbaar is.

In de afgelopen jaren is er een stijging opgemerkt in de kennis van ouders over opvoeding. Echter, deze toegenomen kennis lijkt paradoxalerwijs tot meer onzekerheid onder ouders te leiden. Vragen over de normale ontwikkeling van kinderen zijn veelvoorkomend. Wat wordt als normaal beschouwd? Wat hoort erbij? En wanneer moet men zich zorgen maken? De druk die ouders voelen vanuit de maatschappij en sociale media om perfectie na te streven lijkt hier een cruciale rol in te spelen.
Om hierop in te spelen, wordt er getracht ouders te laten zien en ervaren wat er goed gaat in de opvoeding. Daarnaast wordt ondersteuning geboden op de vlakken waar ouders moeite ondervinden bij het voldoen aan de behoeften van hun kinderen. Tegelijkertijd is er een waargenomen toename van sociale ongelijkheid. Het motto van Yunio luidt: gelijke kansen vereisen ongelijke investeringen. Thuisbegeleiding wordt ingezet als maatwerk om deze missie te vervullen.

Ten slotte vestigen veel gezinnen zich, zowel binnenlands als buitenlands. Er zijn toenemende zorgen over deze gezinnen, voornamelijk vanwege hun beperkte sociale netwerk. In de inzet van Thuisbegeleiding wordt erkend dat het opbouwen van een dergelijk netwerk van groot belang is om de pedagogische basis van deze gezinnen te versterken.
.