Jeugdgezondheids-zorg Bronckhorst Jaarverslag Bronckhorst 2019

Jaarverslag Bronckhorst 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Maternale Kinkhoestvaccinatie

De invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie eind december is heel goed gegaan. Deze nieuwe 22 wekenprik is in korte tijd georganiseerd en we zijn er heel tevreden mee. Ook is het project Informatie Voorziening Ouders (IVO) is opgezet. Hiermee willen we ouders zo goed mogelijk – op diverse manieren en via diverse kanalen – de juiste informatie kunnen bieden. Verder doen we mee aan het onderzoek naar de veiligheid van het e-consult ter vervanging van het reguliere consult. We kijken uit naar de resultaten.

 

Samenwerkingen

De samenwerking in het sociale domein is heel goed. We weten elkaar te vinden bij multiprobleemgezinnen en bij de inzet van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook met de peuteropvang en het kinderdagverblijf is het contact goed en waardevol. Dankzij goede afstemming kunnen we de zorg bieden die kinderen nodig hebben. Een uitdaging vormt de samenwerking met Veilig Thuis. Wanneer een meldingen van ons team niet wordt aangenoemen, moeten we regelmatig zelf buiten onze expertise werken. De zorg is te groot om te laten liggen. De druk en de verantwoordelijkheid die wij ervaren nemen daardoor toe.

Top 5 Problemen

 1. Multiprobleemgezinnen
  Hierbij is bijvoorbeeld tegelijkertijd sprake van financiële problemen, een lage sociaaleconomische status en een vechtscheiding. In dergelijke situaties is het soms lastig om de juiste zorg ingezet en vervolgens goed gecoördineerd te krijgen.
   
 2. Psychische problemen bij ouders
   
 3. Taalproblemen bij nieuwkomers
  De taal is voor nieuwkomers een grote barrière, die de integratie en de communicatie bemoeilijkt.
   
 4. Sociaal-medische indicaties
  Sociaal-medische indicaties zijn steeds vaker nodig.
   
 5. Peuteropvang Drempt gesloten
  Er is nu geen VVE-plek meer in Drempt. Daardoor hebben de juffen op de basisschool het extra lastig met kinderen die met een achterstand op school komen. Hier willen we komend jaar aandacht voor vragen en acties op uitzetten.

 

% Bereik
% Non Bereik
99,18 %
0,82%

Hierboven zie je de daadwerkelijke % Bereik en Non Bereik in 2019. Voor de overige informatie rondom Bereik, zoals de redenen van Non Bereik vind je via de link hieronder.