Young & Kids Jaarverslag Bronckhorst 2022

Young & Kids is een programma om jonge (aanstaande) moeders te helpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. De opvoeding van het kind en uiteindelijk het zoeken naar geschikt werk of naar een opleiding, staan voorop. In zes maanden krijgen de deelnemers meer inzicht in hun persoonlijke talenten en hoe ze deze in kunnen zetten voor het vinden en behouden van een baan of het vervolgen van een beroepsopleiding.

De jonge (aanstaande) moeders kunnen met andere jonge moeders ervaringen delen over het moederschap en over de voor- en nadelen daarvan. Door andere mensen te ontmoeten bouwen zij een ruimer sociaal netwerk op. De programmaonderdelen van Young & Kids zijn divers en bestaan onder andere uit opvoedondersteuning, EHBO voor kids, sport en beroepenoriëntatie-opdrachten. Voor elke jonge (aanstaande) moeder maken de begeleiders van Young & Kids een programma op maat. Dit geldt ook voor jonge (aanstaande) vaders. Er zijn geen lange wachtlijsten, na een eerste contact kan de jonge (aanstaande) vader of moeder meteen instromen.
Young & Kids heeft in de afgelopen twaalf jaar meer dan 300 deelnemers begeleid. Een van de begeleidsters is een gediplomeerde ervaringsdeskundige, tien jaar geleden rondde zij zelf het Young & kidsprogramma succesvol af. 
Onlangs heeft Young & Kids een redesign gekregen om de continuïteit en kwaliteit van het programma te borgen en toekomstbestendig te maken.

“Zonder Young & Kids zou ik het gevoel hebben dat ik er alleen voor zou staan als jonge moeder. ” - deelnemende Young en Kids moeder

Samenwerkingen

Young & Kids intensiveert de samenwerking met het Graafschap College. Zwangere of net bevallen leerlingen krijgen vanuit het Graafschap College de mogelijkheid om aan te sluiten bij het programma, op een locatie van de school. 
In 2021 en 2022 is door de begeleiders geïnvesteerd in het netwerk om de zichtbaarheid en bekendheid van Young & Kids te vergroten. Bij verschillende instanties gaven zij presentaties om het programma meer onder de aandacht te brengen en om aan te geven hoe het kan bijdragen in het ondersteunen van jonge moeders en vaders. Deze netwerkbijeenkomsten hebben positief uitgepakt. De begeleiders zijn daarover heel verheugd, want hulp en ondersteuning voor de doelgroep van Young & Kids is heel belangrijk.
 

Gemeente
Aantallen 2022
Aalten
1
Doetinchem
14
Montferland
4
Oost Gelre
1

Moeders aan het woord

“De ondersteuning betekent erg veel voor mij. Ik ben heel goed geholpen met lastige situaties waarin ik zelf niet meer goed zag hoe ik eruit moest komen. Ze helpen met kijken wat er nodig is voor een goede toekomst voor mij en mijn kind. En als ik daar iets in wil, dan kan ik het aangeven en helpen ze mij daarbij.”

“Wat ik vooral nodig had was structuur. Ik zat op een gegeven moment alleen maar thuis met mijn kindje. Door mijn deelname aan het project kreeg ik meer sociale contacten en structuur. Als ik vragen had over de opvoeding van mijn kindje kon ik deze stellen in de groep.”

“Op persoonlijk vlak ben ik erg gegroeid door de gesprekken die ik hier heb gevoerd. Mijn studie heb ik weer opgepakt. Er is meer dan alleen maar moeder zijn.”

“Zonder de ondersteuning zou ik eigenwijs verder gaan met mijn leventje en doen alsof alles goed gaat. Hier kijken ze door je masker heen.”