VVE Bronckhorst Jaarverslag Bronckhorst 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Bronckhorst

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.

VVE-beleid

De gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat alle kinderen gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Kinderen die extra zorg nodig hebben bij hun ontwikkeling, kunnen een derde of vierde dagdeel gebruikmaken van de peuteropvang middels VVE. In onze gemeente kan breed geïndiceerd worden. Niet alleen op taalachterstand, maar ook op bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gebied. VVE kan laagdrempelig ingezet worden, zodat kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd zonder ‘dure’ zorg in te zetten. Het cb-team maakt de verwijzing in overleg met ouders en peuteropvang. Op dit moment kunnen de meeste kinderen geplaatst worden. Alleen in Hummelo ontstaat nu een wachtlijst.

 

Overleg
Twee keer per jaar is er een overleg met de beleidsambtenaar van de gemeente. Er zijn geen veranderingen geweest op het gebied van VVE-beleid, maar wel is de Peuteropvang Markant failliet gegaan en overgenomen door Avonturijn en Humanitas. Met de opvang is er minimaal twee keer per jaar contact om de VVE te evalueren. Er wordt gekeken of de VVE het beoogde resultaat heeft en of het door moet gaan, gestopt kan worden of er andere zorg ingezet moet worden.