Voorzorg Jaarverslag Bronckhorst 2021

Wij zien onszelf als professioneel maatje van de jonge kwetsbare moeder. Moeders kunnen worden aangemeld bij VoorZorg als ze zwanger zijn van hun eerste kindje. Dit gebeurt meestal door de verloskundige. Vaak zijn er meerdere risicofactoren aanwezig die een goede hechting en een gezonde ontwikkeling van ouder en kind in de weg kunnen staan. Met name het ontbreken van een steunend netwerk is doorslaggevend voor de indicatie. Maar ook het feit dat moeders kwetsbaar zijn door financiële problemen, psychische problemen hebben, een moeilijke jeugd hadden en jong moeder worden. 

 

WERKWIJZE

We werken preventief door de hechting te stimuleren. Onderwerpen die aan bod komen tijdens onze zorg zijn bijvoorbeeld: Hoe voel je je? Hoe gaat het in je relatie? Wat kun je zelf doen voor een goede gezondheid van jou en je kindje? Wat zou je anders willen doen en hoe kun je dat aanpakken? Ook middelengebruik kan een onderwerp zijn in de begeleiding door VoorZorg.  

Afgelopen jaar heeft VoorZorg Nederland veel werkmateriaal voor ons geactualiseerd, zoals werkbladen over tal van onderwerpen om zo nodig in te zetten tijdens de zorg. Daar zijn we heel blij mee. Dit geeft ons tools. VoorZorg heeft geen vast programma, want we leveren zorg op maat. Op de manier en het tempo van de moeder en soms ook vader. Aansluiting vinden en er zijn voor deze ouders is de sleutel tot succes.

“Ik heb het zelfvertrouwen om duidelijke afspraken te maken rondom de omgangsregeling. Ik weet wat goed is voor mijn kind.” - VoorZorg-moeder

EVALUATIE

We hebben afgelopen jaar een evaluatieformulier ontwikkeld voor ouders en verpleegkundige om bij het afsluiten van de zorg in te vullen. De afsluiting is normaal gesproken als het kindje twee jaar is geworden, maar kan ook eerder. Het formulier vullen de ouders en de verpleegkundige samen in, om vragen te kunnen verduidelijken voor de ouders. 

Uit de evaluatie van 2021 concluderen we het volgende: de moeders en eventuele partners stellen het VoorZorg programma zeer op prijs en voelen zich positief gesteund. Ze zijn tevreden over hoe het loopt en wat zij krijgen aangeboden.  Het gemiddelde cijfer voor VoorZorg is 8,9.

Het lijkt erop dat het VoorZorg traject zeer goed aansluit bij de moeders. De risicofactoren die bij aanvang een rol spelen, zijn aan het einde van het traject beheersbaar en onder controle. Moeders groeien in hun ouderschap. 

SAMENWERKINGEN

We hebben na vier jaar VoorZorg ons plekje gevonden in de geboorteketen voor kwetsbare jonge moeders. Bij de gemeenten die de beschikkingen afgeven zijn we gelukkig nu goed bekend. We werken prettig samen met de jeugd- en gezinswerkers. 

Veel zorgverleners kennen ons nu ook, maar ook nog veel aanbieders niet. We merken dat eigenlijk alle zorgverleners de meerwaarde van VoorZorg zien. Het doet ons goed dat we in de gezinnen komen waarin de zorgverleners ook al werkzaam zijn. Wij nemen een specifiek deel van de zorg voor onze rekening, waar zij zich veelal niet bekwaam in voelen. Een goede samenwerking is van essentieel belang om goed te kunnen werken in de gezinnen.

Ondanks de toegenomen bekendheid, moeten we aan onze PR blijven werken om aan nieuwe instroom te komen. 

We bezoeken de doorverwijzers minstens een keer per jaar. In 2021 was dat lastig vanwege de coronamaatregelen, maar zijn we digitaal aangesloten bij de VerloskundigSamenwerkingsVerbanden (VSV) om onze werkwijze en meerwaarde voor de specifieke doelgroep te verduidelijken.  

We hebben ons PR-materiaal zoals de folder en de Yunio insteekmap geüpdatet. 

 

CORONA

In coronatijd bleef het afstemmen met onze ouders van groot belang. We hebben daar allerlei creatieve oplossingen voor gevonden. Want het beeldbellen is veelal niet toereikend. Het maken van contact en levelen, dat is waar VoorZorg om draait.

We zijn veel naar buiten gegaan met onze moeders, soms met een thermoskan met koffie. Zo konden we op afstand en in de buitenlucht met hen praten om te horen hoe het ging. Als dit niet haalbaar was bezochten we de moeders thuis, op gepaste afstand.  

We zien dat bij de meeste van onze moeders en ook vaders de eenzaamheid is toegenomen tijdens de coronapandemie. Mensen ontmoeten elkaar minder en nieuwe jonge ouders ontmoeten is veel lastiger geworden. Veel activiteiten in groepsverband waren afgelast, zoals Boekstart,  babyzwemmen en de koffieochtenden bij het Sociaal werk.

Een van de belangrijkste onderdelen van het werk van de VoorZorg verpleegkundige is om het netwerk rond de moeder te versterken en uit te breiden. Dat is vaak een hele uitdaging geweest, mede door de coronapandemie. 

De pijlen waren vaak gericht op het netwerk dichtbij huis, zoals familiebanden versterken. En voor veel moeders die wij zien is de digitale wereld van sociale media dagelijkse kost. 

TEAM VOORZORG

Wij, de vier VoorZorg verpleegkundigen, zijn heel trots op het prachtige programma dat we mogen uitvoeren. We zijn te bereiken via jgz.voorzorg@yunio.nl

VoorZorg in cijfers

LOPENDE CASES 2021
  •  Lopende cases 2021
AFGESLOTEN CASES in 2021
  •  Afgesloten cases in 2021

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte aantallen lopende en afgesloten cases Voorzorg in 2021 per gemeente. Tevens zie je dan deze aantallen verdeeld over de jaren waarin de trajecten gestart zijn.