Jeugdgezondheids-zorg Zutphen Jaarverslag Zutphen 2020

Jaarverslag Zutphen 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • locaties aan de Govert Flinckstraat en in het azc in Zutphen
  • 6 jeugdverpleegkundigen
  • 2 jeugdartsen
  • 2 assistentes

Team Zutphen bestaat uit één centrale locatie in Zutphen en een locatie in het asielzoekerscentrum (azc). In Zutphen bevindt zich ook ons antroposofische consultatiebureau. De afgelopen jaren – en ook in 2020 – zijn er veel artsenwisselingen in ons team geweest. Bij de verpleegkundigen en de assistentes is er meer continuïteit. We hebben een leuk team, met veel verschillende medewerkers, jong en wat ouder, ieder met haar eigen stijl. 

De impact van corona

Zoals overal heeft corona ook in Zutphen een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen. Ouders konden ook op afspraak langskomen om hun kindje te laten wegen.

Na een periode van zoeken hebben we er in Zutphen in de loop van het jaar onze weg in gevonden. Wel hebben we het gevoel dat we net iets minder zicht hebben op onze gezinnen. Het is daarom fijn dat we uitzonderingen kunnen maken en zorggezinnen vaker kunnen laten langskomen. In de tweede golf hebben we meer van zulke uitzonderingen kunnen maken dan in de eerste periode. Bij een deel van deze gezinnen zagen we bijvoorbeeld een flinke gewichtstoename onder de kinderen, waar we veel met de ouders over hebben gesproken.

Lastig was soms wel dat de techniek niet altijd helemaal goed werkte. Binnen Yunio werken we met een sms-systeem: ouders krijgen een sms’je als ze een afspraak hebben. Doordat het systeem nog niet goed was aangepast aan de nieuwe situatie, ontvingen ze soms het verkeerde of helemaal geen sms’je, waardoor ze afspraken misliepen. Over het algemeen reageerden ouders gelukkig begripvol.

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. In Zutphen is er wekelijks een speciaal spreekuur voor de 22 wekenprik, maar eventueel kunnen we daarbuiten ook een afspraak maken. Veruit de meeste aanstaande moeders kwamen in 2020 langs voor de prik. Voor ons is de 22 wekenprik een leuke afwisseling en een goede manier om alvast kennis te maken met de aanstaande moeders.

Grootste uitdagingen in de gemeente

Zutphen is een stad met een zeer diverse populatie, waar dus ook veel verschillende problematieken spelen. De verschillen per wijk zijn groot. Er wonen veel hoogopgeleiden en antroposofen, maar ook gezinnen met een lage sociaaleconomische status waar relatief veel verslavingsproblematiek voorkomt. Zutphen telt veel goedkope huurwoningen. Ook de aanwezigheid van het azc brengt specifieke problematieken met zich mee.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat we ondanks corona onze gezinnen nog behoorlijk goed in het vizier hebben. Het voelt natuurlijk minder solide dan wanneer we iedereen gewoon fysiek kunnen zien, maar ik heb toch het idee dat we redelijk zicht hebben. Ouders weten ons ook goed te vinden, we zijn heel laagdrempelig. We zeggen tegen ze: ‘Jullie mogen altijd appen of bellen’, en veel mensen doen dat, ook de zorggezinnen.”

Annemike Rexwinkel, jeugdverpleegkundige Zutphen

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Zutphen verlopen in het algemeen prima. We hebben korte lijntjes met de kinderdagverblijven, en ook het contact met de gemeente is erg goed. We merken dat de gemeente veel vertrouwen in ons heeft en onze inschattingen altijd serieus neemt. Door persoonlijke omstandigheden zijn er wel veel wisselingen bij de beleidsambtenaren, waardoor dingen soms even blijven liggen, maar iedereen doet zijn best. 

Binnen het CJG zijn ook veel wisselingen geweest, waardoor er vooralsnog weinig continuïteit was. Inmiddels is geregeld dat we vanuit het CJG een vaste contactpersoon hebben, wat de communicatie kan verbeteren. We vinden het wel nog steeds jammer dat het CJG niet meer bij ons in het gebouw zit.

De samenwerking met Thuisbegeleiding verloopt erg goed. Onze artsen kunnen zelf een indicatie geven voor Thuisbegeleiding. Het is een heel fijn gevoel dat we de thuisbegeleiders zo  gemakkelijk en laagdrempelig kunnen inzetten. Als de situatie binnen het gezin is verbeterd, kunnen we de ondersteuning ook weer tijdig afbouwen.

Snel stappen zetten

“Laatst kwam er een moeder op het bureau met een peutertje, een gezin uit het buitenland. De moeder gaf aan dat ze niet met haar zoontje uit de voeten kon. Ze leek ook weinig gevoel te hebben voor hoe ze op een goede manier met hem kon omgaan. Daarnaast zei ze zich ook erg eenzaam te voelen in Nederland. We hebben Thuisbegeleiding ingeschakeld om uit te zoeken: gaat het hier om kindfactoren, of ligt het meer bij de moeder? In overleg met de peuterspeelzaal en de thuisbegeleider hebben we besloten meer onderzoek te doen. De thuisbegeleider is vervolgens ook op de peuterspeelzaal komen kijken. 

De conclusie van het onderzoek was dat er Integrale Vroeghulp in dit gezin nodig is, vanwege mogelijke ontwikkelingsproblemen bij het kind. We zijn heel blij met de korte lijntjes en de goede samenwerking, waardoor we in zulke gevallen zo snel stappen kunnen zetten.”

Annemike Rexwinkel, jeugdverpleegkundige Zutphen

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2020. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
97.62%
2.38%