VVE Zutphen Jaarverslag Zutphen 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Zutphen

VVE-aanbod
De doelgroepdefinitie voor VVE binnen de gemeente Zutphen luidt sinds 1 januari 2018 als volgt: ‘Doelgroeppeuters VVE zijn peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, die een achterstand laten zien in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-taalontwikkeling en/of de cognitieve ontwikkeling.’

In Zutphen bieden veel organisaties VVE aan. Dit biedt een ruime keus voor ouders. We zijn erg blij met de beslissing van de gemeente dat alle kinderen van 2,5 jaar en ouder twee dagdelen met subsidie naar een peutergroep kunnen gaan. Het lukt goed om de kinderen te plaatsen, er zijn geen wachtlijsten. We hebben met alle aanbieders van VVE een paar keer per jaar een zorgoverleg, waar de VVE-kinderen besproken worden.

Yunio neemt deel in het gemeentelijk VVE-overleg met alle instellingen die VVE aanbieden.


Coördinator
Sinds 1 januari 2018 heeft Zutphen een VVE-coördinator. Zij speelt een centrale rol in het hele proces van toeleiding van doelgroeppeuters naar VVE. De zogenaamde spin in het web. De samenwerking tussen de coördinator en de medewerksters van Yunio verloopt prima.