Jeugdgezondheids-zorg Zutphen Jaarverslag Zutphen 2019

Jaarverslag Zutphen 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Consultatiebureaus

Het asielzoekerscentrum in Zutphen heeft nog steeds onze volledige aandacht. Het aantal kinderen is erg uitgebreid, mede door de pre-pol. Er is nu wekelijks bureau en een inloopspreekuur waar goed gebruik van wordt gemaakt. Ook biedt Yunio nog steeds, tot tevredenheid van ouders, het antroposofisch consultatiebureau aan.

Geboortezorg

Ketenzorg rondom de geboorte is belangrijk. We hebben regelmatig overleg met de verloskundigen. Als dat nodig is, ontvangen we van het ziekenhuis of de kraamzorg een warme overdracht.

Contacten met kinder-/peuteropvang

In de gemeente Zutphen kunnen alle kinderen van 2,5 jaar en ouder naar een peuteropvang. De gemeente ondersteunt dit zo nodig financieel. Op de verschillende opvanglocaties vinden zorgoverleggen plaats. Deze zijn bedoeld om kinderen met een indicatie voor voor- en vroegschoolse opvang (VVE) te bespreken, maar in overleg met de ouders worden er ook andere kinderen besproken die meer aandacht nodig hebben. Tussendoor weten we elkaar te vinden, de lijntjes zijn kort.

Bibliotheek

Vanuit de bibliotheek is regelmatig een BoekStart-coach aanwezig op het consultatiebureau. Zij neemt vanuit de bibliotheek boekjes mee die ze de kinderen op het consultatiebureau laat zien en voorleest. Zo worden de ouders ook meer bewust gemaakt van het belang van voorlezen en het gemak van de bibliotheek. Daarnaast verzorgt de bibliotheek elke week voorleesuurtjes. Eens per week is daarbij een jeugdverpleegkundige van Yunio aanwezig.

thuisbegeleiding

De JGZ heeft een goede toegang tot Thuisbegeleiding. De contacten zijn prettig en de thuisbegeleiders kunnen snel worden ingezet als dit nodig is. Ook op het AZC is Thuisbegeleiding steeds meer aanwezig.

Integrale vroeghulp

Als er meer zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind werken we samen met Integrale Vroeghulp. Samen bekijken we of er meer ondersteuning voor een kind nodig en waar dat dat het beste gegeven kan worden. Een jeugdarts van JGZ-team Zutphen neemt deel aan het team van Integrale Vroeghulp.

GGD

De samenwerking met de GGD verloopt in Zutphen heel goed. We hebben regelmatig een warme overdracht. Voor de kinderen die meer aandacht nodig hebben, hebben de arts van de GGD en de verpleegkundige van Yunio een gezamenlijk consult op de leeftijd van 4 jaar en 3 maanden. Ze kijken samen met de ouder of de overgang naar de basisschool goed is verlopen. Zo werken we samen aan een doorgaande lijn van zorg.

VVE

Kinderen met een VVE-indicatie zijn peuters van 2,5 tot 4 jaar die een achterstand laten zien in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-taalontwikkeling en/of de cognitieve ontwikkeling. In Zutphen bieden veel organisaties VVE aan. Dit biedt een ruime keus voor ouders. De VVE-coördinator speelt een centrale rol in het hele proces van toeleiding van peuters naar VVE. De samenwerking tussen de coördinator en de medewerksters van Yunio verloopt prima. Yunio neemt deel aan het gemeentelijk VVE-overleg met alle instellingen die VVE aanbieden. Hier is afgelopen jaar onder andere gewerkt aan het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij VVE.

Top 3 problemen

 1. Toename aantal risicogezinnen
  We zien veel multiproblematiek.
   
 2. Bezuinigingen gemeente
  Bezuinigingen van de gemeente Zutphen hebben invloed op voorzieningen die we graag aan aandachtsgezinnen/-kinderen willen aanbieden.
   
 3. Gebrek aan zichtbaarheid CJG
  We ervaren dat het CJG niet meer duidelijk zichtbaar is. Er is geen centraal aanspreekpunt meer voor ouders voor alle vragen rondom jeugd. Dit was juist de gedachte bij het openen van het CJG. Door het vertrek van de jeugdconsulenten (Toegang Jeugd) van de gemeente Zutphen is de (fysieke) bereikbaarheid enorm gedaald.

 

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
97,42%
2,58%