Jeugdgezondheids-zorg Zutphen Jaarverslag Zutphen 2021

Jaarverslag Zutphen 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

 

Het gaat goed in team Zutphen. Na een periode van onderbezetting en wisselingen is er in 2021 weer balans gekomen in het team. Twee jeugdartsen en een jeugdverpleegkundige hebben het team versterkt. Alle teamleden zijn bereid om werk van elkaar over te nemen. Dit vinden we echt waardevol, ook gezien de aanhoudende drukte.  

Corona zorgde voor extra hectiek maar dat hebben we samen goed kunnen dragen. Zodra de coronamaatregelen dat toelieten, hebben we elkaar weer zoveel mogelijk fysiek ontmoet. 

CORONA

Ook in 2021 beïnvloedde corona onze zorgverlening. Het vroeg extra inspanningen om alle kinderen in beeld te houden. Als een fysieke afspraak niet mogelijk was, vond een consult plaats door te beeldbellen. We merkten dat we door deze manier van contact soms signalen misten, bijvoorbeeld in de spraak- en taalontwikkeling bij peuters. Bij deze groep zit er meer tijd tussen de afspraken. Voor zuigelingen zijn de huisbezoeken en de afspraken op het bureau altijd doorgegaan. We hebben steeds per afspraak gekeken of een consult via beeldbellen mogelijk was of dat het in het belang van het kind beter was om de afspraak fysiek te laten plaatsvinden. Dit was maatwerk.

Trots op…

“Met de nieuwe teamleden hebben we heel snel een flexibel en collegiaal team gevormd. Daar ben ik trots op.”

Cathelijn Langenakker (assistente) en Ruth Smalbrugge (jeugdverpleegkundige) team Zutphen

UITDAGINGEN

Onze basis, de primaire taken, willen we goed neerzetten en goed blijven uitvoeren. Vanwege corona en wijzigingen in personele bezetting, kwamen de overstijgende werkzaamheden soms onder druk te staan. Het goed in beeld houden van de sociale kaart raakte bijvoorbeeld wat op de achtergrond vanwege tijdgebrek. Toch lukt het altijd wel om de juiste persoon te vinden. Met het oog op 2022 zijn de overstijgende werkzaamheden een punt van aandacht. 

Helaas is het no show-percentage erg hoog in Zutphen in vergelijking met andere gemeenten. Dit betekent een extra uitdaging om een bureau vol te krijgen en alle kinderen op tijd te zien.

Met name bij kinderen die voor het 3,9 jaar consult komen zien we steeds vaker dat het gewicht te sterk is toegenomen. In deze gevallen  kijken we samen met de ouder naar een passend traject.

Er zijn veel vestigers in de gemeente Zutphen vanuit andere delen van Nederland en vanuit het buitenland. Het begeleiden van anderstalige gezinnen kost meer tijd. We plannen vaker een consult in en checken extra of ouders ons begrepen hebben. Ook kost het meer tijd om een band op te bouwen. We merken dat het loont om daar direct goed in te investeren.  

AZC

Het azc in Zutphen heeft een babygroep waardoor kinderen al vroeg uitgedaagd worden, met andere kindjes in contact komen en taal aangeboden krijgen. De begeleider van de babygroep geeft signalen door aan de jeugdverpleegkundigen die wekelijks een consultatiebureau houden bij het azc. Hierdoor is het mogelijk om al vroeg in de ontwikkeling van het kind te anticiperen op mogelijke problemen.

TAALSTIMULERING

Tijdens de consulten zijn we alert op de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Als we een achterstand signaleren gaan we op huisbezoek bij het gezin. We informeren de ouders dan over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van taalstimulering. 

Ouders kunnen met een verwijzing samen met hun kind naar een Boekenpretbijeenkomst in de bibliotheek in Zutphen. In de bibliotheek in Warnsveld kunnen zij naar Boekjes & Babbels, een voorlees-speel-muziekuurtje voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Verder kan een vrijwilliger van de Voorleesexpress bij een gezin in huis komen om samen met het kind boekjes te lezen. Ook is het mogelijk om taalstimulering als onderdeel van een HomeStart-traject mee te nemen. 

SAMENWERKINGEN

We zijn tevreden over de samenwerkingen met onze netwerkpartners. Er is goed contact met de gemeente, COA, GZA, verloskundigen en de peuterspeelzalen. Regelmatig nodigen we iemand uit voor ons teamoverleg, bijvoorbeeld een verloskundige. 

We vinden het heel belangrijk om de lijnen met onze samenwerkingspartners warm te houden zodat we elkaar kunnen vinden als dat nodig is. 

ANTROPOSOFIE 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het antroposofisch bureau zijn beide gestopt in 2021. Er zijn relatief veel ouders in de gemeente Zutphen antroposofisch georiënteerd en als team willen wij daarop aan kunnen sluiten. Het antroposofisch bureau willen we integreren in het reguliere bureau. Daarom volgen we met het hele team de module Jeugdgezondheidszorg van Plegan Opleidingen. We zien deze opleiding als een verrijking en een mooi middel voor verbinding met ouders met een antroposofische denkwijze.

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2021. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
96,84%
3,16%