Lactatiekundige Jaarverslag Zutphen 2018

Lactatiekundige zorg helpt bij goede start

Op dit moment kunnen alleen ouders met een aanvullende verzekering lactatiekundige zorg krijgen. Yunio kijkt naar de mogelijkheden om iedereen lactatiekundige ondersteuning te bieden op het consultatiebureau. Borstvoeding heeft veel voordelen en een moeder kan met de juiste ondersteuning vaak zelf haar kind voeden.

Goede overdracht

Er vinden daarom bijeenkomsten plaats tussen de vrijgevestigde lactatiekundigen en Yunio om elkaar beter te leren kennen en elkaar te kunnen vinden. Ook kijken we naar de overdracht tussen kraamzorg/ziekenhuis en Yunio. Dit om de zorg en ondersteuning zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, wat in het geval van borstvoedingsondersteuning zo belangrijk is.

Lactatiekundige visie
Bij Yunio volgt jeugdverpleegkundige Ines Donderwinkel momenteel de opleiding tot lactatiekundige IBCLC. In haar dagelijks werk komt ze regelmatig in situaties die om een lactatiekundige visie vragen. Door het langdurige en laagdrempelige contact met ouders kan zij dan gemakkelijk ondersteuning bieden op dit vlak. Dé mogelijkheid voor haar om ervaring op te doen.

Voeden op verzoek
Ines: ‘Op verzoek van mijn collega ging ik op huisbezoek bij een gezin met een zuigeling van 2 weken oud. Ik wilde het gewicht monitoren omdat het kind onvoldoende groeide op volledige borstvoeding. Ik kreeg ook de mogelijkheid om de moeder te begeleiden bij het voeden van haar kind. Ze had een pittige bevalling en kraamtijd achter de rug waardoor de borstvoeding niet gemakkelijk op gang kwam. Ik heb haar begeleid in het voeden op verzoek en haar het vertrouwen gegeven dat het kind zelf weet wanneer het honger heeft of verzadigd is.’

Ouders in kracht zetten
Ook legde Ines de moeder uit hoe ze kan powerkolven om de borstvoeding te stimuleren. ‘Het creëren van rust en vertrouwen had een positief effect op de borstvoeding, waardoor moeder beter kon ontspannen en de groei van het kind toenam. Het mooie van deze ondersteuning is dat het zo goed aansluit op mijn taken als jeugdverpleegkundige: ouders in hun eigen kracht zetten, wegnemen van onzekerheden en adviezen geven die aansluiten op de situatie en het gezin.’