JGZ Zutphen Jaarverslag Zutphen 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Wijkgericht werken
JGZ Zutphen werkt wijkgericht. Elke verpleegkundige heeft in Zutphen haar eigen wijk. Deze is gekoppeld aan het wijkteam. Dat zorgt voor betere samenwerking en kortere lijntjes met betreffende wijkteams. De contacten met verloskundigen, kraamcentra en ziekenhuis verlopen over het algemeen soepel.

Contacten met GGD
De contacten met de GGD worden intensiever. De arts van de GGD en de verpleegkundige van Yunio doen eenmaal per maand een gezamenlijk consultatiebureau, speciaal voor aandachtskinderen voor wie een doorgaande lijn van zorg/aandacht belangrijk is.

Consultatiebureaus
Het AZC in Zutphen heeft nog steeds de volledige aandacht van Yunio JGZ. Het aantal kinderen is erg uitgebreid, mede door de Pre-pol. Ook biedt Zutphen nog steeds, tot tevredenheid van ouders, het antroposofisch consultatiebureau aan.

Borstvoedingsvriendelijke gemeente
Zutphen is een borstvoedingsvriendelijke gemeente geworden. Het plakkaat hiervoor is overhandigd door de wethouder en hangt bij het consultatiebureau in het CJG-gebouw.