Informatievoorziening Ouders (IVO) Jaarverslag Oost Gelre 2020

Voor alle ouders informatie op maat

Het is belangrijk dat alle ouders de informatie van Yunio goed kunnen vinden en begrijpen, ongeacht opleidings- of taalniveau. De projectgroep Informatievoorziening Ouders (IVO) houdt zich hiermee bezig. Het afgelopen jaar hebben we binnen deze projectgroep geïnventariseerd hoe Yunio voorlichting en advies aan ouders geeft. Dit hebben we gedaan door collega’s te interviewen en door onderzoeksbureau MARE de klantreis in kaart te laten brengen. Ook de cliëntenraad is hierbij betrokken. 

Op basis van de inventarisatie hebben we enkele keuzes gemaakt. We hebben alle collega’s binnen Yunio regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang en onze ideeën, en hebben hun om terugkoppeling gevraagd. 

 

 

Onze populatie

Ongeveer 80% van de ouders in de Achterhoek heeft een mbo-opleiding of hoger. 5% spreekt geen Nederlands en 15% is laaggeletterd. We gaan deze groepen elk op hun eigen niveau van informatie voorzien. 

Zo digitaal mogelijk

We hebben ervoor gekozen om ouders steeds meer digitaal te informeren. Dat doen we in de eerste plaats via het kinddossier. Daarnaast hebben we een vernieuwde website waarop ouders veel informatie kunnen vinden over het consultatiebureau, over wat ze van ons kunnen verwachten maar ook over opvoedingsvragen.

De papieren GroeiGids gaat verdwijnen. In plaats daarvan kunnen ouders de GroeiGids-app downloaden. Ze kunnen deze app personaliseren voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar binnen hun gezin. De app biedt ouders veel informatie. Als hun kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt krijgen ze een bericht over wat er op dat moment belangrijk is voor hun kind.

Alternatief boekje

Tijdens het consult voor de 22 wekenprik krijgen aanstaande ouders een alternatief boekje vanuit Yunio aangeboden. Daarin worden ze op een makkelijke manier verwezen naar onze informatiebronnen (website, GroeiGid-app, kinddossier). Ook kunnen ze er zelf gegevens in kwijt zoals afspraken, vaccinaties en groeigegevens, en staan onze contactgegevens erin.

Vervolg

De komende tijd gaan we onderzoeken hoe we de groep laaggeletterde ouders het beste van informatie kunnen voorzien.