Gehoorscreening op alle Yunio locaties Jaarverslag Oost Gelre 2023

Neonatale gehoorscreening

De gehoorscreening op perceptief gehoorverlies is een onderdeel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.
Het doel van de neonatale gehoorscreening is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel (dB) aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie.

Beschikbaar op alle Yunio locaties

In juni 2023 is de één jaar durende pilot, waarbij de gehoorscreening op alle Yunio-locaties aan ouders wordt aangeboden, afgerond. Op verschillende momenten gedurende het pilotjaar zijn evaluaties onder alle partijen uitgevoerd, te weten ouders, screeners, planners en gemeenteteams bestaande uit jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en assistentes.

De pilot heeft uitgewezen dat het eerste contact op de eigen consultatiebureaulocatie van grote meerwaarde is voor de band tussen Yunio en ouders. Screeners hebben aangegeven dat zij regelmatig van ouders hebben vernomen dat zij erg blij waren met de gehoorscreening op de eigen consultatiebureaulocatie.

De eindconclusie van de pilot was dat de werkwijze, met een enkele aanpassing, als structurele werkwijze geïmplementeerd kon worden. De aanpassing die is gedaan, betreft het samenvoegen van enkele routes, waardoor er wekelijks 5 routes worden gereden in plaats van 6 routes. Op elke dag van de week wordt er een route gereden.

Een uitdaging in de praktijk blijft dat de screeners een dubbele rol vervullen. Zij zijn namelijk ook consultatiebureau-assistente. De screeners zijn nu 10 dagdelen per week bezig met het uitvoeren van screeningen, waar het voorheen (toen we nog op 6 centrale locaties gehoorscreeningen aanboden) om 6 dagdelen per week ging. De beschikbaarheid voor vervanging, zowel voor elkaar als screeners als in de groep assistentes, is substantieel afgenomen, wat vooral in vakantieperiodes/periodes met veel ziekte tot problemen leidt. Dit heeft onze aandacht.