Young & Kids Jaarverslag Oost Gelre 2020

Op weg naar een zelfstandig bestaan

Moeder of vader worden is een hele verantwoordelijkheid. Helemaal als je zelf nog volop in ontwikkeling bent richting volwassenheid. Hoe zorg je voor een mooie toekomst samen met je kindje? Young & Kids helpt jonge (aanstaande) moeders en vaders een zelfstandig bestaan op te bouwen. De opvoeding van hun kindje en uiteindelijk de zoektocht naar geschikt werk of een opleiding staan daarbij voorop.

Inzicht in persoonlijk talent

Voor elke jonge (aanstaande) moeder of vader – in de praktijk vooral moeders – maken we een programma op maat, dat 4 maanden duurt. De moeder deelt met andere jonge moeders haar ervaringen over hoe het is om moeder te zijn. Ook ontmoet ze andere mensen en bouwt ze zo een groter sociaal bestaan op. De programmaonderdelen zijn divers en bestaan onder andere uit opvoedondersteuning, EHBO voor kids en beroepenoriëntatie. Er zijn geen lange wachtlijsten: moeders kunnen op elk moment instromen.

Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw vele jonge moeders mogen begeleiden. We worden steeds zichtbaarder binnen de acht regiogemeenten van de Achterhoek. Met name de gemeenten Doetinchem en Montferland weten ons al goed te vinden.

 

De impact van corona

Onze doelgroep is kwetsbaar. De kwetsbaarheid zit hem vooral in het netwerk en in de ervaringen die zijn opgedaan in de jeugd. En juist nu, wanneer de jonge moeders zo op zichzelf en hun netwerk zijn aangewezen, blijkt dat netwerk nog kwetsbaarder te zijn dan we al dachten. Daarom hebben we het afgelopen jaar geprobeerd zo veel mogelijk de vinger aan de pols te houden. Hoe gaat het met de moeder, en natuurlijk ook: met het kindje?

In eerste instantie hebben we contact onderhouden met de jonge (aanstaande) moeders door te appen en te (beeld)bellen. De moeders gingen hier verschillend mee om. De één zocht veel contact, met de ander ging het goed en was er weinig contact. Tijdens het intensieve contact voor de coronacrisis was een vertrouwensband ontstaan die zo sterk was dat we ervan uitgingen dat de moeders ons wisten te vinden als dat nodig was. De drempel om contact met ons te zoeken is erg laag.

Veel jonge moeders raakten het ritme van de week kwijt, waardoor ze ook in de avonden en in de weekenden vaker een beroep op ons deden. De moeders weten dat we niet altijd bereikbaar zijn, maar dat ze wel altijd mogen bellen. Het is dan aan ons om te bepalen of we hun oproep beantwoorden en ook om snel een inschatting te maken van de urgentie. Na verloop van tijd merkten we dat de jonge (aanstaande) moeders de ondersteuning en het groepscontact van Young & Kids begonnen te missen. Uiteraard hebben wij steeds de adviezen van het RIVM opgevolgd en gingen wij alleen bij hoge uitzondering op huisbezoek.

 

Wist je dat?

Wist u dat …

  • Young & Kids in 2020 ondanks corona toch nog 8 jonge moeders begeleid heeft? 
  • Young & Kids in 2020 weer 4 diploma-uitreikingen heeft gehad van jonge moeders die dankzij de begeleiding van Young & Kids weer zijn teruggekeerd naar school? 
  • Young & Kids al 10 jaar bestaat? 
  • Young & Kids ook in 2021 er weer is voor jonge moeders? 
  • Young & Kids volop bezig is met leuke nieuwe plannen?

Moeders aan het woord

“De ondersteuning betekent erg veel voor mij. Ze hebben me erg goed geholpen in lastige situaties waarbij ik zelf niet meer goed zag hoe ik eruit moest komen. Ze helpen kijken wat nodig is voor een goede toekomst voor mij en mijn kind. En als ik daar iets in wil, dan kan ik het aangeven en helpen ze mij daarbij.”

 

“Wat ik vooral nodig had was structuur. Ik zat op een gegeven moment alleen maar thuis met mijn kindje. Door mijn deelname aan het project kreeg ik meer sociale contacten en structuur buitenshuis. Ook als ik vragen had omtrent de opvoeding van mijn kindje kon ik deze stellen in de groep.”

“Op persoonlijk vlak ben ik erg gegroeid door de gesprekken die ik hier heb gevoerd. Ook heb ik mijn studie weer opgepakt dankzij Lian. Er is meer dan alleen maar moeder zijn.”

“Zonder Young & Kids zou ik waarschijnlijk nog in een benauwde situatie zitten.”

“Zonder de ondersteuning zou ik eigenwijs verdergaan met mijn leventje en doen alsof alles goed gaat. Hier kijken ze door je masker heen.”