Deskundige medewerkers Jaarverslag Oost Gelre 2019

Bijblijven dankzij goede scholing

Om onze taken goed te kunnen uitvoeren hebben we deskundige medewerkers nodig. Bijblijven op het vakgebied, nieuwe ontwikkelingen volgen en bijscholen horen daarbij. Voor sommige deelgebieden zijn er specifieke eisen, zoals bij het programma VoorZorg of bij Kortdurende Video-Hometraining. Indien nodig volgen onze medewerkers deze trainingen en scholingen extern. Ook de overige medewerkers kunnen desgewenst extern scholing volgen. Daarnaast heeft Yunio een intern scholingsprogramma.

 

Breed scholingspakket

  • gespreksvoering;
  • werken met het digitaal dossier en de planning, met daarbij aandacht voor uniform registreren, werken met de iPad (bijvoorbeeld tijdens huisbezoek) en werken met vragenlijsten;
  • borstvoeding (scholing gegeven door lactatiekundigen);
  • de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voeding (scholing gegeven door diëtistes);
  • kindergeneeskundige thema’s voor de jeugdartsen;
  • medische vaardigheden voor de jeugdverpleegkundigen;
  • richtlijnen: Taalontwikkeling, Visus, Ondergewicht, Kleine lengte en Motorische ontwikkeling (de laatste samen met de GGD NOG, in het kader van integrale jeugdgezondheidszorg);
  • de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy, de AVG;
  • preventie huiselijk geweld, signaleren en handelen (permanent scholingsprogramma, scholing wordt eens per 5 jaar gevolgd);
  • kinder-EHBO (scholing wordt eens per 3 jaar gevolgd).

Naast dit aanbod is er ruimte om in de eigen intercollegiale toetsingsgroep onderwerpen te bespreken en te werken aan kwaliteit.

Thuisbegeleiding en Maatschappelijk werk sluiten aan

Bij Thuisbegeleiding en Maatschappelijk Werk kunnen de medewerkers aansluiten bij alle relevante scholingen binnen Yunio. Zij hebben ook individueel budget om bij te scholen op diverse thema’s. Daarnaast organiseren zij zelf scholingen, waarvoor ze soms ook externen (bijvoorbeeld andere jeugdmaatschappelijk werkers) uitnodigen.