VVE Oost-Gelre Jaarverslag Oost Gelre 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Oost-Gelre

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.

Hoe werkt VVE bij ons?

 Soms verzoekt de ouder van het kind om VVE, soms de pedagogisch medewerker of de jeugdarts/verpleegkundige van Yunio. Yunio stelt de indicatie vast samen met de ouder van het kind en de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker maakt voor het VVE-geïndiceerde kind een plan van aanpak waarbij ouders worden betrokken. Wanneer het kind bijna vier jaar is, vindt er een warme overdracht plaats op de basisschool door de pedagogisch medewerker en de ouder van het kind. Op deze wijze krijgt de groepsleerkracht een optimale indruk van het kind, ook over de voorschoolse periode. Soms sluit de jeugdverpleegkundige bij de warme overdracht aan. Het kind wordt warm op de basisschool ontvangen en de groepskracht en ouder leren elkaar op een fijne manier kennen.  

Ontwikkelingen in VVE
De beleidsgroep VVE komt vier keer per jaar samen voor het delen van actuele informatie met betrekking tot wetgeving VVE, afstemming etc. Nieuw in 2018 was dat ook de kinderopvang de mogelijkheid heeft gekregen te starten met peuteropvang en VVE. Komend jaar willen we in de beleidsgroep werken aan meer onderlinge verbinding. Dat gaan we doen door alle kinder- en peuteropvang in Oost-Gelre te bezoeken. Hierbij zullen de beleidsambtenaar, jeugdverpleegkundige en contactpersoon van de kinderopvang/peuteropvang van de VVE-beleidsgroep aanwezig zijn.