NaZorgpoli Jaarverslag Oost Gelre 2019

Nazorgpoli

Van het team Nazorgpoli

Nazorgpoli

Binnen Yunio bieden wij extra zorg voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen. Sinds zes jaar is het consultatiebureau geïntegreerd in een poli van de kinderarts. Het nazorgspreekuur is momenteel alleen binnen het gebied van Yunio in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem

Ontwikkelingen 2019

Binnen de Nazorgpoli hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de samenwerking met onze partners, aan netwerken en aan manieren om onszelf op de kaart te zetten. Als er eenmaal contact is met de gemeente en andere instanties, verloopt de samenwerking goed. Maar wij zijn nog niet altijd goed vindbaar en er wordt niet altijd aan ons gedacht als samenwerkingspartner. Dat blijft dus een aandachtspunt. De uitkomst van ons klanttevredenheidsonderzoek was zeer positief, daar zijn we erg trots op.

Top 3 problemen

  • Psychische problemen
  • Armoede
  • Lage sociaaleconomische status

 

Grafiek Kinderen in Zorg bij de Nazorgpoli

Deze tabel geeft het aantal kinderen weer dat in zorg was in 2019 per maand

  •  Kinderen in zorg Nazorgpoli Doetinchem
VERSCHIL PER MAAND 2018 TOV 2019

Deze grafiek toont het aantal kinderen in zorg per maand in 2018 tov 2019

  •  2018
  •  2019