Yunio en corona 2022 Jaarverslag Oost Gelre 2022

Yunio en corona 

2022 was een jaar waarin corona wederom invloed had. De invloed op de directe zorg was vooral in het begin van het jaar groter. Ook in 2022 heeft Yunio de richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd en deze voortdurend afgestemd op de zorg. 
In de geest van de klantbelofte ‘Voor ieder kind een route’ is waar mogelijk maatwerk geleverd aan ouders en kind. In sommige gevallen gingen de jeugdverpleegkundigen op huisbezoek in plaats van dat ouders naar het bureau kwamen. Of zij planden een afspraak buiten de reguliere consultatiebureautijden.
 

Impact op de zorg en de organisatie

Yunio streefde ernaar om de impact van de coronamaatregelen op de directe zorg zo klein mogelijk te houden voor ouder en kind. Vanaf februari was het weer toegestaan  dat broertjes en zusjes meekwamen naar afspraken op het consultatiebureau. 
Wat ouders verder gemerkt hebben is dat afspraken soms verzet werden naar bijvoorbeeld ná de zomervakantie en dat er vaker telefonisch contact was of contact via beeldbellen in plaats van een consult op het bureau. Ook waren er strengere hygiënemaatregelen zoals geen handen schudden, mond-neusmaskers dragen, handen wassen, desinfecteren en extra schoonmaak. Ouders zijn op de hoogte gehouden van de geldende maatregelen via de website, via mailings en door middel van posters op locatie.
De impact van corona was intern goed voelbaar doordat het ziekteverzuim onder de medewerkers, net als in alle sectoren, hoog was. De werkdruk in de teams was daardoor ook hoog. Daar waar het nodig was om keuzes te maken als gevolg van de beperkingen is vooral gekeken naar keuzes die het ‘indirecte werk’ raakten. Sommige werkgroepen en projecten zijn tijdelijk stopgezet en scholingen zijn uitgesteld of digitaal aangeboden in plaats van fysiek. 
Tevens hebben de medewerkers zich allemaal vroegtijdig kunnen laten inenten tegen het coronavirus.
Na de zomer van 2022, op het moment dat de coronapiek bleek mee te vallen en de landelijke maatregelen losgelaten werden, werd het mogelijk om de organisatie van zowel de jeugdgezondheidszorg als van de coachingstrajecten als vanouds voort te zetten. Daarbij was wel extra aandacht en tijd nodig voor het inhalen van consulten die uitgesteld waren. De positieve gevolgen van corona, zoals gebruik maken van  beeldbelconsulten, digitaal vergaderen en digitale scholingen, heeft Yunio behouden.