Jeugdgezondheids-zorg Oost Gelre Jaarverslag Oost Gelre 2020

Jaarverslag Oost Gelre 2020

Van het team jeudgezondheidszorg

  • locaties in Groenlo en Lichtenvoorde
  • 5 jeugdverpleegkundigen
  • 1 jeugdarts
  • 2 assistentes

Team Oost Gelre bestaat uit de twee locaties Groenlo en Lichtenvoorde, elk met haar eigen gezinnen en een eigen dynamiek. De onderlinge samenwerking binnen het team is erg goed: samen zetten we onze schouders eronder. De locatie Groenlo heeft heel 2020 geen vaste jeugdarts gehad, en diverse pogingen om de vacature op te vullen liepen vast. Dit veroorzaakte organisatorisch veel druk en zorgde ervoor dat de verpleegkundigen extra taken op zich moesten nemen, zoals het 2-jarig consult. In Lichtenvoorde speelde dat probleem niet. Los van het artsentekort zijn er in 2020 twee nieuwe collega’s aangenomen. 

De impact van corona

Zoals overal heeft corona ook in Oost Gelre een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

 

We merkten in Oost Gelre dat de nieuwe situatie soms best lastig was, zowel voor ouders als voor ons. Er was veel onrust onder ouders. Ze namen vaker contact met ons op via WhatsApp of e-mail. Ook vonden veel ouders het jammer dat het inloopspreekuur niet meer door kon gaan; daar werd altijd veel gebruik van gemaakt. Met alle ouders die hierom vroegen, maakten we apart een afspraak. Al deze veranderingen zorgden voor extra werkdruk. Bovendien bestaat altijd het risico dat je het zicht op bepaalde gezinnen kwijtraakt als je hen niet meer fysiek kunt ontmoeten. We hebben erg ons best gedaan om dat risico te ondervangen.

 

Vanuit de organisatie zijn we gedurende de hele periode goed ondersteund. Natuurlijk hebben we met elkaar moeten zoeken, en zijn in de loop van de tijd bepaalde maatregelen weer aangepast of teruggedraaid. Soms zorgde dat voor onduidelijkheid onder ouders, maar in het algemeen toonden ze zeer veel begrip. Een voordeel was dat we nooit volledig vastzaten aan belcontacten. Dankzij goede doorlooproutes konden ouders nog relatief gemakkelijk bij ons langskomen, zeker in Groenlo.

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. In Lichtenvoorde hebben we er een apart spreekuur voor ingericht, in Groenlo worden de vaccinaties tijdens het bureau ingepland. Veruit de meeste zwangere vrouwen kwamen in 2020 langs voor de prik. Een bijkomend voordeel van de 22 wekenprik is dat we hierdoor enig zicht hebben op het aantal baby’s dat we de komende maanden kunnen verwachten.

OuderTeam

In Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is het OuderTeam actief, een initiatief van het Preventie Platform Jeugd. In vier bijeenkomsten – twee voor en twee na de bevalling – worden beide ouders voorbereid op de overgang van partners naar ouders. Daarbij komen hun onzekerheden, waarden en normen en de rolverdeling aan bod. Vanuit ons team is ook een jeugdverpleegkundige betrokken bij de trainingen, die vanwege corona het afgelopen jaar allemaal online plaatsvonden. Het OuderTeam bevindt zich nog in de opstartfase. De opkomst is de afgelopen maanden al wel wat gestegen.

 

De activiteiten van het OuderTeam sluiten aan bij ons teamdoel, dat erop gericht is om ouders beter voor te bereiden op de eerste 3 maanden na de geboorte van hun (eerste) kind. We merken dat veel ouders er relatief onwetend in stappen, en vervolgens al snel van hun roze wolk af vallen. Als team zijn we aan het inventariseren waar ouders behoefte aan hebben, zodat ze beter voorbereid zijn.

Niet altijd een roze wolk

“We maken regelmatig mee dat ouders zeggen: ‘We zitten helemaal niet op een roze wolk, waarom heb ik dat nou nooit gehoord?’ Ze vinden het moeilijk als hun baby veel huilt, of de moeder blijkt het bijvoorbeeld in de praktijk lastig te vinden om de zorg over te dragen aan haar man. Dat duurt ongeveer tot de veertiende week, en vanuit ons team willen we daar graag wat aan doen. Het OuderTeam kan daar ook bij helpen.”

Ellen Schuurmans, jeugdverpleegkundige Groenlo

Grootste uitdagingen in de gemeente

In Lichtenvoorde komt relatief weinig (complexe) problematiek voor. Groenlo kent een hoger percentage risicogezinnen: gezinnen met een lage sociaaleconomische status waarbij bijvoorbeeld sprake is van baanverlies of een chronisch zieke moeder. Een voordeel in Groenlo is dat vrijwel alle kinderen naar de opvang gaan. Dankzij onze nauwe contacten met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen we gezamenlijk goed de vinger aan de pols houden. Voor de echte zorggezinnen schakelen we Thuisbegeleiding in, die in 2020 fysiek actief is gebleven.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat we in Oost Gelre heel veel nieuwe ontwikkelingen op poten hebben gezet, zoals het OuderTeam, terwijl we vanwege corona toch al een hogere werkdruk hadden. Bovendien hadden we ook nog een formatietekort. Het is ons gelukt om ondanks die moeilijke omstandigheden toch nog iets extra’s voor de gezinnen te bieden.”

Anne ten Broeke, jeugdverpleegkundige Lichtenvoorde

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Oost Gelre verlopen prima. In Lichtenvoorde merkten we het afgelopen jaar wel dat het al zo veel tijd kostte om de primaire zorg te laten doorgaan, dat er weinig tijd overbleef om de relaties met partners op peil te houden. Daar willen we komend jaar weer meer tijd in steken. In Groenlo liepen de samenwerkingen op de vertrouwde manier door. De overleggen met de kinderopvang hebben enorme meerwaarde. Ouders weten ook dat de lijntjes kort zijn, we zijn hier heel transparant over. 

 

Verder hebben we periodiek contact met de GGD-arts, het Ondersteuningsteam, huisartsenpraktijken en de kinderfysiotherapeut.

Toch huisbezoek bij niet-pluisgevoel

“Tijdens de eerste lockdown, in maart/april, was het de bedoeling dat we het prenatale huisbezoek na 10 dagen alleen aflegden bij een eerste kindje. Bij dit gezin was een derde kindje geboren, dus officieel zouden we alleen telefonisch contact hebben. Maar ik moest erg wennen aan de nieuwe regel en bovendien had ik, toen ik de moeder sprak, heel vaag het gevoel dat er iets niet klopte – ook al zei ze dat het allemaal prima ging. Ik ben er daarom toch heengegaan. 

De moeder zei dat de borstvoeding goed liep, ze vroeg zich alleen af of haar kindje wel genoeg dronk. Ik woog haar en ze bleek 300 gram minder te wegen dan haar geboortegewicht! Dat was echt schrikken. Het kindje was al slapjes en wilde niet meer drinken. Ik adviseerde om haar om de 2 uur wakker te maken. Ook gaf ik de moeder adviezen om de borstvoeding te stimuleren en legde ik uit wanneer ze het beste de huisarts konden bellen. 

Langzaamaan begon het kindje steeds wat meer te drinken. Na een paar dagen zat ze weer in de lift. Het bleek gelukkig niet nodig om de huisarts te bellen. Ik heb dit doorgegeven in het intervisieteam van Yunio: als je een niet-pluisgevoel hebt, ga dan altijd toch gewoon langs.”

Ellen Schuurmans, jeugdverpleegkundige Groenlo

% Bereik
% Non Bereik
99.34%
0.66%