JGZ Oost-Gelre Jaarverslag Oost Gelre 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Lichtenvoorde

Meer druk op ouders
In onze regio constateren wij een toenemende druk op de ouders om gezinstaken en werk in balans te houden. Dat betekent voor ons team dat we extra alert moeten zijn op verstorende factoren, zoals huilgedrag, driftbuien en niet of slecht willen eten. Met SPARK hebben we ruimte om hier preventief aandacht aan te schenken. Ook de consulten het eerste half jaar zijn erg belangrijk om knelpunten te signaleren. Van Ouderteam.nu, dat net is opgestart, verwachten wij ook een mooie aansluiting bij ouders, om ze in hun kracht te zetten en te houden.

Samenwerkingen
Met onze netwerkpartners hebben we plannen gemaakt om de overlegmomenten frequenter te laten plaatsvinden, gericht op de kindbesprekingen (VVE), werkwijzen en veranderingen binnen de organisatie. Vanuit loket Jeugd Oost- Gelre zijn er plannen om dit jaar een netwerk op te starten voor de voorschoolse en schoolse periode. Contacten met het ondersteuningsteam worden structureel in de agenda gezet. De contacten met de huisartsen zijn een uitdaging die we in een latere fase willen uitwerken. Met twee orthopedagogen in de regio willen wij het komende jaar kennismaken, om te kijken wat zij voor onze ouders kunnen betekenen. Onze contacten met afdeling jeugd van de gemeente (via Iris Wijnands) zijn goed. Zij heeft een duidelijk beeld van het preventieve karakter van Yunio breed (met name van Home-Start, Voorzorg, Thuisbegeleiding Jeugd en Steungezinnen).

Verbinding met ouder van nu
Afgelopen jaren hebben wij met te weinig menskracht alles draaiende gehouden en wij vinden dat een prestatie op zich. Met liefde voor het vak en met een betrokkenen professionele houding zetten wij ons in om verbinding te maken met de ouder van nu. In ons team heeft eenieder een flink aantal dienstjaren en daar maken wij fors gebruik van om elk contactmoment met de ouder tot een succes te maken.

Groenlo

Ouders willen snel ritme terug
In Groenlo zijn zowel vaders als moeders betrokken: veel vaders zien we regelmatig op hun ‘papadag’ met de kinderen op het consultatiebureau. Ook komen veel ouders samen. Merkbaar is dat ouders erg gericht zijn op zo snel mogelijk weer in het ritme komen. De reden hiervoor is dat ze snel weer aan het werk moeten. Huilen lijkt sneller gezien te worden als iets abnormaals, terwijl een kindje af en toe ook gewoon even wil en mag huilen. Ouders lijken minder op hun eigen gevoel te vertrouwen en bevestiging bij ons te zoeken. We merken ook dat we steeds meer ouders krijgen met psychi(atri)sche problemen.

Communicatie met ouders
In Groenlo maken we veel gebruik van WhatsApp. Ouders ervaren het als laagdrempelig. De mogelijkheid om snel even een foto mee te sturen van bijvoorbeeld een eczeemplek is handig om een goed advies te krijgen. Ouders zoeken uiteraard zelf ook dingen op internet. Ze zijn hier heel open over, maar willen dan wel graag onze mening daarover. Team Oost-Gelre heeft een Twitterpagina, maar weinig van onze volgers zijn ouders. Vandaar dat we hier steeds minder actief mee zijn. 

Samenwerkingen
Wij hebben in Groenlo korte lijnen met huisartsen, waarmee wij contact op kunnen nemen via de collegalijn. Ook is er goed contact met de verloskundigen, kinderfysio, (kinder) bekkenfysio, logopedie etc. Ieder kwartaal is er overleg met kdv en psz om de kinderen met een VVE-indicatie goed in beeld te houden. Daardoor is de drempel voor kdv en psz sowieso lager geworden om contact met ons op te nemen, ook als kinderen geen indicatie hebben. Vragen gaan over bijvoorbeeld motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en spraak-taalontwikkeling. Via onze collega uit Lichtenvoorde blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de gemeente. Dit is een terugkerend agendapunt bij ieder teamoverleg.

AVG
Waar wij erg tegenaan liepen in 2018, was de nieuwe AVG. Omdat wij geen telefoonnummers meer krijgen van eerste kinderen, moeten wij vaak langs de deur om een afspraak te maken, wat onnodig veel tijd kost. Ouders begrijpen niet waarom wij geen telefoonnummer krijgen, aangezien de kraamzorg heeft verteld dat wij zouden bellen.

Prenatale huisbezoeken
Er vinden meer en meer prenatale huisbezoeken plaats. Ook geven we twee keer per jaar een presentatie over interactie met je kindje aan zwangeren. Doordat we nu bijna vijf jaar met dezelfde jeugdverpleegkundigen in Groenlo werken, zijn onze namen en telefoonnummers ook bij integrale vroeghulp, het ondersteuningsteam en het medisch kinderdagverblijf bekend. Dat maakt het erg makkelijk om elkaar te vinden.

Ouders vertrouwen geven
Wij proberen mee te gaan in de wereld van de ouders door laagdrempelig te zijn, en samen met ouders te kijken naar oplossingen voor zaken waar zij tegenaan lopen. Wij leggen uit waarom wij bepaalde adviezen geven en proberen ouders zo vertrouwen te geven in hun eigen kracht. Tijdens het SPARK-huisbezoek vragen we altijd na hoe hun ervaringen zijn geweest. Ook vragen we of zij nog verbeterpunten hebben of ideeën hoe wij dingen anders aan zouden kunnen pakken. Gezien onze score in het klanttevredenheidsonderzoek, zijn we hierin best geslaagd!

Vaccinaties
In Groenlo zijn wij erg druk geweest met uitleg over vaccinaties. Dit omdat er in Groenlo een meisje van 15 jaar plotseling was overleden aan een meningokokkenbesmetting. Er kwamen daardoor veel vragen over de vaccinatie van 14 maanden, vooral van ouders met iets oudere kinderen die alleen de vaccinatie meningokokken C hebben gehad. Wij merken dat in Groenlo veel ouders op eigen kosten hun kinderen en vaak ook zichzelf extra hebben laten vaccineren met meningokokken acwy. 

Onderzoek naar E-consult
In Groenlo doen wij namens team Oost-Gelre mee aan het onderzoek naar een E-consult. Dit loopt nog door tot medio 2020.