Jeugdgezondheids-zorg Oost Gelre Jaarverslag Oost Gelre 2019

Jaarverslag Oost Gelre 2019

Van het team jeudgezondheidszorg

Nieuwe inrichting consultatiebureau

Het interieur van het consultatiebureau was aan een goede opknapbeurt toe en die heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. Daarmee is veel rust gecreëerd. Met de finetuning – waaronder de herkenbaarheid van de locatie aan de buitenkant – zijn we ook bezig. Ondertussen hebben we al veel positieve reacties van ouders gekregen op de nieuwe inrichting. We sluiten hiermee goed aan bij de wensen van de ouders. Op alle dagen van de week is er een bureau. Ook de nieuwe 22 wekenprik voor zwangere vrouwen is verdeeld over de dagen.

Gezinsleven bij werkende ouders

In Lichtenvoorde hebben bijna alle ouders werk. We besteden daarom specifiek bij deze gezinnen veel aandacht aan het gezinsleven. Zo letten we erop dat ouders oog hebben en (waar nodig) krijgen voor de hechting en voor het gezinsleven in het algemeen.

 

Aandacht voor vaders

Tijdens de SPARK-huisbezoeken spreken we ook de vaders specifiek aan. Daarbij blijkt dat veel vaders nog zoeken naar hun rol in het gezin. Soms zijn vaders nog kwetsbaarder dan moeders, omdat ze een minder groot netwerk hebben en minder vanzelfsprekend onderling hun onzekerheden delen. We houden ons zelf scherp op voldoende aandacht aan de vader.

Armoede

We zien ook gezinnen die op of rond de armoedegrens leven. Het contrast tussen de ‘twee werelden’ in onze samenleving wordt daarmee goed zichtbaar. Bij deze gezinnen moeten we meer aandacht hebben voor andere zaken, ook rond bijvoorbeeld financiën, taal en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook de gezinnen die zich vanuit het buitenland vestigen vragen hier meer aandacht voor. De armoedeproblematiek speelt in Groenlo meer dan in Lichtenvoorde. Groenlo telt over het algemeen meer gezinnen met zorgen.

Samenwerkingen

In het algemeen, en zeker ook op thema’s als armoede, is er een heel goede samenwerking met de gemeente en het jeugdloket. Ook onze overige netwerkpartners als de kinderfysiotherapeut en kinderopvang zijn al jaren goede samenwerkingspartners. We vullen elkaar goed aan en maken gebruik van elkaars expertise. Wel is het soms een uitdaging om alle hulp en professionals rond gezinnen goed op elkaar af te stemmen. Hoe voeren we daarin het juiste gesprek en wie doet wat? Wie heeft de regie? Met de peuter- en kinderopvang lukte het niet altijd om dit structureel goed in te richten. Hier willen we komend jaar extra aandacht aan besteden.

Teamontwikkeling

Een van onze jeugdartsen is in 2019 met pensioen gegaan. We zijn erg verheugd dat we in snel tempo een vervanger hebben gevonden.

Top 3 problemen

 1. Eerste halfjaar met de babTijdens het eerste halfjaar is het voor ouders echt een uitdaging om het leven opnieuw in te richten. De norm lijkt dat een baby eigenlijk niet mag huilen. Dit levert veel extra problemen op bij de ouders. Slaaptekort, frustratie, onvermogen. Ouders raken hierdoor veel eerder uitgeput, met alle gevolgen van dien. Soms helpt het als ouders weer gaan werken. Een andere norm lijkt dat kinderen al heel snel moeten doorslapen en dit doen ze vaak niet. Wij besteden daarom veel aandacht aan normaliseren en ondersteunen extra waar nodig.
   
 2. Voeding
  Voeding is ook een belangrijk thema. Hoe pak je dit als ouders aan? En hoe ga je daarbij om met de eigen wil van je kind? Ouders passen zich soms te snel of te veel aan de wil van het kind aan. Daarbij kiezen ze niet altijd de juiste strategie.
   
 3. Herkennen en interpreteren van signalen
  Overall zien we dat het ouders soms moeite kost om signalen van hun kind te herkennen en juist te interpreteren, en daar vervolgens ook op de juiste manier op in te spelen. Wij proberen ze daarbij ook te wijzen op de ontwikkelingsfases van het kind en de daarbij behorende strategieën.

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
99,80%
0,20%