Kortdurende VideoHomeTraining Jaarverslag Oost Gelre 2019

K-VHT: het kind in beeld

Baby’s, peuters en kleuters maken op allerlei manieren contact met hun ouders. Voor sommige ouders is het lastig om hun kind goed te begrijpen. Vaak gaat het om concreet gedrag: het kind huilt veel, eet of slaapt niet goed of is erg temperamentvol. Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) helpt ouders om meer inzicht te krijgen in wat hun kind wil, voelt, denkt en nodig heeft.

Positieve houding

K-VHT is een evidence-based methode waarbij een speciaal hiervoor opgeleide jeugdverpleegkundige of thuisbegeleider bij een gezin thuis opnames maakt van een eet-, spel- of verzorgingsmoment. Meestal zijn er 1 tot 3 opnames en nagesprekken waarin samen met de ouders de beelden worden bekeken. Steeds weer zien we hierbij dat ouders emotioneel worden geraakt door de mooie interactie met hun kind. Zij voelen trots om het eigen gezin te zien, gecombineerd met twijfel over hoe verder te komen, maar altijd met de insteek om vanuit een positieve houding een antwoord te vinden op de hulpvraag.

Groei van K-VTH bij Yunio

Yunio heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt op het gebied van K-VHT. Inmiddels werken er 8 jeugdverpleegkundigen die zijn opgeleid tot K-VHT’er. Samen hebben zij het afgelopen jaar maar liefst 86 gezinnen ondersteund. In 2020 staan zelfs 11 K-VHT’ers klaar om ouders op deze manier te ondersteunen. Daarnaast zijn enkele jeugdverpleegkundigen opgeleid tot opleider K-VHT. Zij hebben daarmee ook een coördinerende rol gekregen en zorgen voor de kwaliteitsbewaking en borging van de K-VHT bij Yunio. Ze leiden zelf nieuwe collega’s op, geven supervisies en organiseren interne werkontwikkelingskringen (WOK’s).

K-VHT in cijfers

-       86 gezinnen zijn met K-VHT ondersteund.

-       Er zijn 6 jeugdverpleegkundigen en 3 thuisbegeleiders jeugd die zijn opgeleid tot K-VHT’er.

-       In 2019 heeft Yunio verder geïnvesteerd in de opleiding van 3 jeugdverpleegkundigen en 3 thuisbegeleiders.

-       Yunio telt inmiddels 2 opleiders K-VHT.

 

‘Vrijwel direct verbeterde de sfeer’
‘Na de komst van zijn zusje gedroeg onze zoon (4 jaar) zich alsmaar drukker en wilder. Hij zat duidelijk niet goed in zijn vel en als ouders vonden we het erg moeilijk om hem te helpen en hem bij te sturen waar nodig. Het was regelmatig moeilijk om tot hem door te dringen en de sfeer in huis werd er niet beter op. Nadat ik dit bij een reguliere afspraak bij het consultatiebureau aangaf, kreeg ik het aanbod van K-VHT. We namen dit aanbod graag aan en na ongeveer een week was de eerste afspraak gepland.’

 

Een beetje ongemakkelijk
‘De videohometrainer bracht ons een bezoek en heeft ongeveer 10 minuten gefilmd terwijl mijn man, zoon en ik samen een spelletje speelden. We vonden het alle drie best een beetje ongemakkelijk en onze zoon gedroeg zich voorbeeldig (zul je net zien…).

 

Een paar dagen later heeft ze in een gesprek van ongeveer een uur haar bevindingen met mijn man en mij gedeeld. Wat was dat leerzaam! Ondanks de korte filmtijd van een harmonieus verlopen spelletje, wist ze heel goed onze zoon te typeren. Korte stukjes van de film keken we enkele keren terug, waarbij ze omschreef welk gedrag, welke actie en reactie ze bij ons drieën zag. Een vragende blik, een lach, een lieve opmerking…’

 

Grip op de situatie
‘Van haar leerden we waar onze zoon behoefte aan heeft en hoe we hem dit kunnen bieden. Het was erg fijn dit samen aan te pakken, waardoor we weer meer op één lijn kwamen. Vrijwel gelijk is de sfeer in huis verbeterd. Onze zoon is meer op zijn plek in het veranderde gezin en als hij even uit de bocht vliegt, lukt het ons met z’n allen beter om weer grip op de situatie te krijgen.

Door de positieve hulp van de videohometrainer en onze wil om hiermee aan de slag te gaan waren één filmmoment en één gesprek voldoende om het tij te keren.

 

We zijn niet als opvoeders geboren en hebben er niet voor gestudeerd (wíj niet althans). Daarom raad ik deze ondersteuning aan, aan iedere ouder die behoefte heeft aan een beetje hulp.’