Thuisbegeleiding Jeugd Jaarverslag Oost Gelre 2019

Thuisbegeleiding Jeugd: herstel van eigen regie

Thuisbegeleiding biedt gezinnen met kinderen van 0-18 jaar intensieve, praktische begeleiding bij het organiseren van het dagelijks leven. Het is een vorm van preventie: je voorkomt dat gezinnen ontsporen of vereenzamen, dat zwaardere hulp nodig is en soms dat kinderen uit huis worden geplaatst. Met Thuisbegeleiding zetten we bij Yunio vooral in op structuur in het normale leven en herstel van de eigen regie. De thuisbegeleider komt al snel ver door het bieden van structuur, zorg en hulp dichtbij en in huis bij de gezinnen.

Goede aansluiting bij hulpvraag

Afgelopen jaar nam zowel het aantal interne als externe verwijzingen naar Thuisbegeleiding Jeugd toe. Daardoor is ons team uitgebreid tot 11 medewerkers. Onze laagdrempelige, vroegtijdige en snelle inzet blijkt goed aan te sluiten bij de hulpvraag van klanten. De thuisbegeleiders zijn per tweetal gekoppeld aan een vast werkgebied, waarmee ze zo veel mogelijk een vertrouwd gezicht vormen in de samenwerking. Bovendien beperkt dit de reistijden.

Scholing en ontwikkeling

Onze thuisbegeleiders volgen bijscholingen op verschillende actuele onderwerpen, zoals de Meldcode. Daarnaast nemen zij deel aan intervisiebijeenkomsten voor ontwikkeling en collegiale toetsing. 4 thuisbegeleiders zijn gecertificeerd en 3 zijn in opleiding in de AIT-gekwalificeerde methodiek Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT).

 

Gaandeweg ontstaat een stabiel gezinsleven

Een vader en moeder wonen samen met hun baby. Beiden hebben kinderen uit een eerdere relatie, maar die wonen niet bij hen thuis. Omdat er zorgen zijn over de eerdere leefomstandigheden en de opvoedvaardigheden van de ouders, is er al voor de geboorte van de baby contact geweest met Veilig Thuis en alle betrokken hulpverlenende instanties. De ouders zijn zeer gemotiveerd om een goede situatie voor hun kindje te creëren. Vanwege de laagdrempelige en praktische insteek starten ze vrijwillig een intensief traject Thuisbegeleiding Jeugd.

 

Veilig opvoedklimaat

Doel van het traject is te zorgen voor een veilig opvoedklimaat met rust en regelmaat voor ouders en kind. Thuisbegeleiding geeft praktische adviezen en positieve feedback op de verzorging van de baby. Daarnaast helpt voorbeeldgedrag en de inzet van Kortdurende Video-Hometraining om de ouders te leren op een prettige manier met hun kindje te communiceren en voor een veilige hechting te zorgen.

Stabiel gezinsleven

Gaandeweg voelen de ouders zich zelfverzekerd en er ontstaat een stabiel gezinsleven. De ouders genieten van de groei en ontwikkeling van hun kindje en werken aan hun toekomst. Binnen een jaar is de thuisbegeleiding afgebouwd naar twee korte bezoeken per week.

Thuisbegeleiding in cijfers

Mate waarin klanten zelf weer verder kunnen

Deze grafiek toont de mate waarin klanten zelf weer verder kunnen. 

  •  Helemaal niet mee eens – ik heb juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig
  •  Niet mee eens – maar met een lichtere vorm van hulp red ik het goed
  •  Wel mee eens – voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik later nog wel eens om hulp zal aankloppen
  •  Helemaal mee eens– ik heb geen verdere hulp meer nodig

Als Thuisbegeleiding stemmen we altijd af op de behoefte van de klant en het behalen van gestelde doelen. De ervaring leert dat we, zoals te zien is, in veel gevallen niet de volledige beschikking hoeven in te zetten en in overeenstemming met de klant de hulp kunnen afsluiten. 

Reden beëindiging Thuisbegeleiding

Deze grafiek toont de redenen die ten grondslag liggen aan de beeindiging van Thuisbegeleiding

  •  Beëindigd volgens plan
  •  Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
  •  Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt
  •  Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder
  •  Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden