InHuis Steungezinnen Jaarverslag Oost Gelre 2020

Extra aandacht en gezelligheid in een steungezin

Met InHuis Steungezinnen verbinden we overbelaste gezinnen aan steungezinnen. Eens per week of twee weken vangt het steungezin een kind op uit het overbelaste vraaggezin. Dat geeft de ouders even wat ruimte voor zichzelf, terwijl het kind wat extra aandacht en gezelligheid krijgt. Door steungezinnen in te zetten willen we de overbelasting in gezinnen verminderen én kinderen een positieve omgeving bieden. Zo wordt (meer) professionele hulpverlening voorkomen.

Als de buren

Steungezinnen zijn vrijwilligers en hebben geen pedagogische opleiding nodig. Je kunt ze zien als de buren waar je kind even gaat spelen omdat je zelf druk bent of even ruimte nodig hebt. Twee coördinatoren brengen overbelaste gezinnen en steungezinnen samen. Daarbij besteden ze veel aandacht aan een goede match. De coördinator is verantwoordelijk voor het gehele proces en zorgt voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Na wederzijdse overeenstemming volgt er een informatieve startavond als voorbereiding op de ondersteuning. 


Een traject duurt in principe één jaar. Soms wordt het traject eerder afgesloten, soms loopt het langer door. Verlenging is alleen mogelijk als het vraaggezin én het steungezin dit willen.

Oog voor veiligheid en opvoedklimaat

Nieuwe steungezinnen maken uitgebreid kennis met beide coördinatoren volgens het vier-ogenprincipe. Alle 18-plussers in het steungezin vragen we een VOG te overhandigen en de vrijwilligersovereenkomst van Yunio de ondertekenen. Samen met de inschatting van de coördinatoren zijn dit de beschermende maatregelen die Yunio biedt als het gaat om de veiligheid en het opvoedklimaat in het steungezin.

De impact van corona

Tijdens de eerste lockdown stonden de procedures bij ons stil. In de maanden juni en juli nam het aantal (informatie)aanvragen weer toe. Zowel consulenten van de gemeenten als hulpverleners van zorgaanbieders weten ons steeds beter te vinden. 


Enkele steungezinnen die al aan een vraaggezin waren gekoppeld, besloten tijdens de eerste lockdown de ondersteuning door te laten gaan. Al snel pakten alle steungezinnen de draad weer op. Ook tijdens de tweede golf bleven de meeste steungezinnen de ondersteuning bieden om zo de overbelaste vraaggezinnen niet nog meer te belasten. De vraag- én de steungezinnen binnen de lopende trajecten zijn zeer positief, ook in deze coronatijd.

“School bij steungezin “Tijdens de lockdown volgde mijn dochter van 10 de online lessen van school wanneer zij bij het steungezin was. Dat was een verademing voor mij.” ” - Vraaggezin
 

De begeleiding aan de steun- en vraaggezinnen heeft door corona een andere dimensie gekregen. Om de fysieke contacten zo veel mogelijk te beperken vonden de tussenevaluaties online plaats. De kennismakingen met zowel de vraag- als de steungezinnen vonden steeds bij de betreffende gezinnen plaats. Uiteraard namen we daarbij alle maatregelen in acht. Ditzelfde geldt voor de kennismaking tussen de gezinnen.

 

In 2020 vond er slechts één voorbereidende startbijeenkomst voor nieuwe steungezinnen plaats (in 2019 waren dit er nog vijf). We hebben ervoor gekozen om de onderwerpen uit de startbijeenkomst aan de orde te laten komen tijdens de kennismaking bij het steungezin thuis. De intervisie- en zogeheten terugkombijeenkomsten zijn vanwege corona opgeschort. De begeleiding is telefonisch en individueel. Om de steungezinnen kennis te bieden over de ondersteuning, hebben we een digitale themabijeenkomst voor alle steungezinnen georganiseerd.

Vooruitblik 2021

Eind 2020 hebben de gemeenten waarin wij actief zijn gekozen voor een gezamenlijke financiering. Dit betekent dat alle gemeenten een basisbedrag inclusief vier trajecten financieren. Elke gemeente kan, als dat gewenst is, afzonderlijk instemmen met meerdere trajecten op jaarbasis. Deze afspraken zijn leidend zijn de uitvoering.

Komend jaar zullen we verder investeren in de relatie met verwijzers (waaronder alle teams binnen de gemeenten en jgz-verwijzers), om InHuis sneller preventief te kunnen inzetten. De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat verwijzers InHuis steeds beter weten te vinden en er een grotere vraag komt naar steungezinnen. De nadruk komt meer te liggen op het werven van steungezinnen in de regio. Het doel is om een netwerk van steungezinnen in de regio te bouwen. Daarnaast willen we steungezinnen gericht werven bij een specifieke vraag.

Omdat het einde van corona nog niet in zicht is, zullen wij een online startbijeenkomst ontwikkelen. Ook gaan we een platform voor steungezinnen opzetten.

Plas-stampdiploma

“Het jongetje komt wekelijks een dag naar onze boerderij in Halle. Zijn moeder is bedlegerig en kan onze hulp heel goed gebruiken. Hij vindt het geweldig hier. Hij kan heerlijk rondrennen en spelen. Hij heeft laatst zelfs een plasstampdiploma gekregen van Ronald omdat hij zo geweldig mooi kon stampen in de plassen. Ik ga regelmatig met hem op de fiets naar Varsseveld. We maken veel foto’s en filmpjes om zijn ouders te laten meegenieten. Het mooie is dat onze dochter Sanne het ook ontzettend leuk vindt. Deze zomer hebben ze heerlijk samen gezwommen in ons zwembad.” 

Steungezin (uit De Gelderlander, 9 januari 2021)

 

Helemaal opgebloeid

“We hebben eerst met elkaar kennisgemaakt. Yunio kijkt goed of er een klik kan zijn en die was er. Ik had er alle vertrouwen in. Yuma miste een vaderfiguur, miste een-op-eenaandacht. Ook was het goed voor haar om eens te kijken in een ander gezin. Hoe het daar aan toegaat. We zijn in contact gekomen met een ouder echtpaar. Echt heel lief! Wekelijks ging ze daar een middagje naar toe en kreeg ze alle aandacht en na het avondeten haalde ik haar weer op. Ze is helemaal opgebloeid.”

AANMELDINGEN EN KOPPELINGEN

Sinds de start van de pilot InHuis Steungezinnen op 1 november 2018 zijn we in twee jaar tijd gegroeid naar 54 steungezinnen en zijn er 28 koppelingen tot stand gekomen.  

Gemeente
Koppelingen 2019
Contacten verwijzer
Nieuwe aanmeldingen
Koppelingen 2020
Totaal koppelingen
Aalten
5
11
7
2
7
Berkelland
2
17
8
4
6
Bronckhorst
0
9
4
3
3
Doetinchem
4
29
16
2
6
Oost Gelre
0
5
4
1
1
Oude IJsselstreek
1
11
7
1
2
Winterswijk
2
14
8
1
3
TOTAAL
14
96
54
14
28

De cijfers kunnen vertaald worden naar het idee van een trechter. Het aantal contacten met verwijzers (casusbesprekingen) leiden tot ongeveer de helft aan kennismakingsgesprekken. Hieruit volgt ook weer de helft met een koppeling. De zorgvuldigheid in de matching maakt dat niet alle gezinnen ook daadwerkelijk gekoppeld kunnen worden. Soms heeft een zorgvuldige afweging tot resultaat dat er andere hulpverlening voor het kind of het gezin gezocht moet worden. Het is noodzakelijk om samen met de verwijzer deze afweging te maken en te onderzoeken of een steungezin passend is voor het kind en het gezin. De verwijzer kan hierdoor ook nadenken met het gezin over het juiste vervolg.
Er zijn ook gezinnen waar op dat moment geen passend steungezin voor is. We zetten dan een gerichte zoekactie uit in de omgeving van het betreffende vraaggezin.

2020

Contact met verwijzers/casus bespreking
Waarvan resulteerde in een kennismaking van coördinator met vraaggezin
Waarvan Matches vraaggezin met steungezin zijn gemaakt
96
54
14
Hieronder zie je de verwijzers naar InHuis in 2020 in Oost Gelre
 •  JGZ
 •  Gemeente/Sociaal-/Ondersteunings team
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie (Leger des Heils, gezinscoach, Klimmendaal)
 •  Jeugdbescherming
 •  AMW

Hieronder kun je een overzicht van alle verwijzers per gemeente in 2020 downloaden. Verder uitgesplitst op organisaties.

 

Hier zie je de verdeling in percentages van leeftijdscategorieën van de vraaggezinnen in Oost Gelre
 •  0-4 jaar
 •  5-12 jaar
 •  13-18 jaar
Hier zie je het aantal Steungezinnen in 2019 en 2020

Hier zie je het aantal Steungezinnen uitgesplitst per gemeente die gebruik maken van de InHuis steungezinnen. Je ziet de jaren 2019 en 2020 naast elkaar staan.

  Leeftijdscategorie kinderen van de Steungezinnen in Oost Gelre

  Hieronder zie je de verdeling in percentages van de leeftijdscategorieën van de kinderen van de steungezinnen in de gemeente.

  •  0-15 jaar
  •  16-30 jaar
  •  uitwonende kk
  •  geen kk

  Na anderhalf jaar maakt het aantal van 54 steungezinnen en de nieuwe aanmeldingen duidelijk dat de motivatie van gezinnen in de Achterhoek om steungezin te worden groot is. Het is opmerkelijk dat we in bepaalde gemeenten meer steungezinnen hebben en minder vraaggezinnen. 

  Steungezinnen kunnen gekoppeld worden aan vraaggezinnen buiten hun gemeente. Dit maakt dat er meer koppelingen mogelijk zijn. Vanwege ons grote werkgebied is soms zelfs de afstand naar een steungezin buiten de gemeente kleiner dan naar een gezin binnen de gemeente. 

  Het totaal aantal van 54 betreft de steungezinnen die inzetbaar zijn op 31/12/2020. Inmiddels hebben we van 14 steungezinnen afscheid genomen en 5 zijn tijdelijk niet inzetbaar. Redenen van het stoppen van een steungezin zijn: verhuizing, gezinsuitbreiding, nieuwe baan en tijd voor nieuwe uitdaging.