Jeugdgezondheids-zorg Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2020

Jaarverslag Winterswijk 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • 1 locatie
  • 4 jeugdverpleegkundigen
  • 1 jeugdarts
  • 1 assistente

Team Winterswijk is een klein, stabiel team dat dicht bij de gezinnen staat. Omdat we structureel een formatietekort hebben, hebben wij een vaste flexwerker die goed bekend is met de gezinnen. Dat is een goede oplossing, zeker omdat onze gemeente relatief veel risicogezinnen telt. Juist voor hen zijn vaste gezichten erg belangrijk.

De impact van corona

Zoals overal heeft corona ook in Winterswijk een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

In Winterswijk hebben we steeds heel goed gekeken hoe we onze gezinnen zo goed mogelijk konden ondersteunen met de middelen die we hadden. Onze kracht is het fysieke contact: voor veel van onze gezinnen is digitaal contact ingewikkeld. Gelukkig is onze ruimte ook zo groot dat we goed afstand kunnen houden. In de loop van het jaar konden ook weer wat meer consulten fysiek plaatsvinden. Voor ons als team was het overigens een voordeel dat bepaalde overleggen en scholingen prima online te doen bleken. Dit scheelde veel reistijd.

Waar we wel tegenaan liepen was dat de tweedelijns ondersteuning voor onze gezinnen in veel gevallen werd stopgezet, zoals de opvoedondersteuning, de Kindertaalcoach en HomeStart. Vaak kost het moeite om dat soort ondersteuning te organiseren, en nu viel dat allemaal weg. Dat betekende ook dat wij er extra zorgen – en dus werkdruk – bij kregen: we wilden voorkomen dat zulke gezinnen in een gat vielen. Wij voelen ons sterk verbonden met onze gezinnen, dus we zullen ons altijd voor hen inzetten als er iets speelt.

Altijd in gesprek

“Wij gaan altijd met ouders in gesprek, we vellen geen oordeel. Bij een kind met overgewicht, bijvoorbeeld, wijzen we niet met het vingertje naar de groeilijn. We gaan de dialoog aan: wat zijn de gevaren als je kind te dik is, heb je zelf een idee? En we accepteren dat de praktijk voor ouders lastig is. Een bakje chips per week zien we als pure winst, als er voorheen elke dag een bakje chips werd gegeten. We gaan er altijd van uit dat ouders het beste met hun kind voor hebben.”

Margit Harbers, jeugdverpleegkundige Winterswijk

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. In Winterswijk kunnen aanstaande moeders er op elk moment een afspraak voor maken. Veruit de meeste aanstaande moeders kwamen in 2020 langs voor de prik. De 22 wekenprik is voor ons een leuke afwisseling en biedt ons bovendien de mogelijkheid om alvast kennis te maken en informatie te geven over de jgz. 

OuderTeam

In Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is het OuderTeam actief, een initiatief van het Preventie Platform Jeugd. In vier bijeenkomsten – twee voor en twee na de bevalling – worden beide ouders voorbereid op de overgang van partners naar ouders. Daarbij komen hun onzekerheden, waarden en normen en de rolverdeling aan bod. Vanuit ons team is ook een jeugdverpleegkundige betrokken bij de trainingen, die vanwege corona het afgelopen jaar allemaal online plaatsvonden. Het OuderTeam bevindt zich nog in de opstartfase. De opkomst is de afgelopen maanden al wel wat gestegen.

Grootste uitdagingen in de gemeente

Winterswijk kent een groot aantal gezinnen waarin veel problematiek speelt. Armoede, een lage sociaaleconomische status, ontwikkelingsachterstanden en opvoedproblematiek komen veel voor. Er wonen veel mensen met een niet-westerse achtergrond, waar ook taalproblemen spelen. En vanwege het grote aantal goedkope huurwoningen komen hier veel gezinnen vanuit andere gemeenten wonen, vaak ook met de nodige problematiek. Ons speerpunt is dat wij het kind en het gezin kunnen bieden wat ze nodig hebben, samen met onze netwerkpartners.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat ouders het, juist ook in deze moeilijke tijd, zo fijn vinden om bij ons langs te komen. Dat hebben we het afgelopen jaar heel nadrukkelijk gemerkt. Na een telefonisch consult vroegen ouders vaak: ‘Mogen we volgende keer weer gewoon langskomen?’ Het is heel fijn dat het bezoek zo duidelijk meerwaarde voor hen heeft.”

Margit Harbers, jeugdverpleegkundige

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Winterswijk verlopen over het algemeen heel goed. We hebben korte lijntjes met de verloskundigen, het sociaal team en het Ondersteuningsteam. Met het Ondersteuningsteam gaan we soms samen op huisbezoek. Ook de samenwerking met de voorschoolse voorzieningen verloopt goed: drie keer per jaar hebben we kindbesprekingen, waarbij we de kwetsbare kinderen met de leidsters bespreken. Tussendoor hebben we regelmatig contact. Met de bibliotheek zijn er ook korte lijntjes.

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2020. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
98.97%
1.03%