JGZ Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Kop toevoegen

Contact met gemeente
In 2017 zijn we gestart met een maandelijks overleg met de jeugdconsulenten van de gemeente en het ondersteuningsteam. Doel was om elkaar beter te leren kennen en door middel van casuïstiekbespreking optimale zorg te leveren aan kind en ouders. In de loop van 2018 bleek dat we elkaar buiten het overlegmoment om prima weten te vinden waardoor de frequentie van het maandelijks overleg niet meer nodig is. Om betrokken te blijven bij elkaar en bij ontwikkelingen sluiten de jeugdconsulenten en het ondersteuningsteam voortaan aan bij ons jaarlijkse overleg met de wethouder en de beleidsmedewerkers jeugd.

Ketenaanpak overgewicht
In de afgelopen jaren heeft de werkgroep ketenaanpak overgewicht gezorgd voor betere samenwerking en verwijzing naar elkaar bij preventie en signalering van overgewicht bij kinderen en de begeleiding van ouders en kinderen hierbij. Er is een contactkaart voor ouders en professionals ontwikkeld met daarop het aanbod en gegevens van alle betrokkenen binnen de gemeente Winterswijk.

AZC
Om beter bereikbaar te zijn voor de gezinnen die op het AZC verblijven, vindt het consultatiebureau voor deze doelgroep met ingang van augustus 2018 op het AZC plaats in plaats van op de Post. Daarnaast nemen we deel aan het maandelijkse kinder-MultiDisciplinairOverleg voor goede afstemming van de zorg aan deze kwetsbare doelgroep.

Contact met ouders
Naast ons vaste aanbod van contactmomenten wordt ook het wekelijkse inloopspreekuur drukbezocht. We hebben dit spreekuur daarom uitgebreid van een half uur naar een uur. Veel ouders komen even binnen om de groei van hun kindje in de gaten te kunnen houden en vragen te bespreken. We merken ook dat dit spreekuur voor sommige ouders een rol speelt bij het elkaar even treffen en uitwisselen van ervaringen. Bij vragen weten ouders ons ook goed te vinden via mail en WhatsApp. Met name de laagdrempeligheid via WhatsApp vraagt om bewustwording van en goed omgaan met grenzen ten aanzien van bereikbaarheid. We hebben een periode een eigen Facebookpagina ‘Consultatiebureau Winterswijk’ bijgehouden. Na enkele maanden zijn we hier mee gestopt omdat we merkten dat er niet heel veel animo voor was.