VoorZorg Jaarverslag Winterswijk 2018

VoorZorg: prenatale zorg voor jonge moeders

Als je voor de eerste keer zwanger bent, heb je geen idee wat je te wachten staat. Dan is ondersteuning fijn, helemaal als je nog jong bent. VoorZorg is een programma voor vrouwen tot ongeveer 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Soms is er sprake van middelengebruik of zijn er psychosociale problemen. De aanstaande moeders krijgen verpleegkundige ondersteuning tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding, totdat het kind 2 jaar oud is.

Betere start voor moeder en baby

Doel van VoorZorg is een betere start voor moeder en baby. Daarom is er aandacht voor onderwerpen als hechting en ouderschap, gezondheid, ontwikkeling, veiligheid, gebruikmaken van je netwerk, opleiding en werk, en financiën. De verpleegkundige bezoekt de zwangere aan huis en spreekt realistische doelen af. Ook wordt gewerkt aan versterking van vaardigheden. De verpleegkundige beantwoordt alle vragen van de aanstaande moeder en wijst haar op de voorzieningen, zoals het consultatiebureau. Ook wordt gewerkt met videohometraining en andere ontwikkelingsactiviteiten. Een klik tussen moeder en verpleegkundige is heel belangrijk voor een succesvol traject.

VoorZorg aan 15 vrouwen
Yunio biedt sinds 2017 in alle gemeenten uit ons werkgebied VoorZorg aan. Er zijn vier opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen actief. In 2017 kwamen de eerste aanmeldingen binnen en inmiddels krijgen vijftien vrouwen begeleiding. Vanwege het succes is het team daarom hard op zoek naar een vijfde collega. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 0,5 % van de vrouwen die zwanger zijn in een gemeente voldoen aan de criteria van VoorZorg. De vele aanmeldingen tonen aan dat we dus goed zichtbaar zijn bij de verwijzers. VoorZorg is voor moeder en vader vrijwillig en kosteloos. Het traject wordt betaald door de gemeente.

Met de verpleegkundige op zoek naar een eigen huis

Norine is 19 jaar en 16 weken zwanger. Ze is onlangs voor het eerst bij de verloskundige geweest omdat ze eerder nog twijfelde of ze het kindje wilde houden. Ze woont bij haar moeder en drie jongere broertjes en zusjes in een driekamerwoning. Moeder wil dat Norine zo snel mogelijk het huis uit gaat. De broertjes en zusjes hebben verschillende vaders, afwisselend woonden de vaders in verschillende periodes ook bij het gezin in huis.

Huiselijk geweld
Er is sprake geweest van huiselijk geweld in het gezin. Norine heeft hier ook regelmatig mee te maken gehad. Ze vertelt dat de huidige vriend van haar moeder geprobeerd heeft haar aan te randen. De vriend van Norine is geschrokken van de zwangerschap en wil er op dit moment niets van weten. De relatie is nu dan ook beëindigd, mede omdat hij aandrong op abortus. Norine zit op het ROC, niveau 1, maar heeft school gestaakt in verband met lichamelijke klachten door de zwangerschap. Norine rookt maar sinds ze weet dat ze zwanger is, blowt ze niet meer. Norine heeft schulden bij haar zorgverzekering en telefoonaanbieders.

Eigen woning zoeken
Ze weet nog niet goed of ze blij moet zijn met haar zwangerschap. De verloskundige heeft VoorZorg onder haar aandacht gebracht. De Voorzorg-verpleegkundige is nu drie keer bij haar geweest. En nu gaan ze volgende week samen naar de woningbouwvereniging om te infomeren hoe Norine aan een eigen woning kan komen. Norine is blij met de hulp van de VoorZorg-verpleegkundige, bij haar kan ze alles kwijt, ook haar twijfels en zorgen.

‘Bijzonder dat ik steun mag zijn’
Een VoorZorg-verpleegkundige: ‘Ik voel me elke keer dankbaar en nederig dat ik dit werk als VoorZorg-verpleegkundige mag doen! Het is, denk ik, de meest bijzondere periode in het leven van de moeder, want er gebeurt zoveel. Moeder worden, de transformatie van puberteit naar volwassenheid, de zorg voor een baby en alles wat daarbij komt kijken. Dat ik daar een rol in mag spelen, als steun, vind ik heel waardevol.’
 

Totaal
Lopende casussen 2017
Lopende casussen 2018
Afgesloten casussen uit 2018
Aalten
0
0
0
0
Berkelland
3
0
3
0
Bronckhorst
1
1
0
0
Doetinchem
7
1
5
1
Lochem
0
0
0
0
Montferland
2
0
1
1
Oost Gelre
1
0
0
1
Oude IJsselstreek
1
1
0
0
Winterswijk
1
1
0
0
Zutphen
2
2
0
0