Yunio en corona Jaarverslag Winterswijk 2021

Yunio en corona 

Het tweede jaar waarin de pandemie onze zorgverlening beïnvloedde

Ook op het jaar 2021 drukte corona een stempel. Afhankelijk van de periode en de geldende landelijke maatregelen hebben we onze dienstverlening aangepast of is er gewerkt met een noodscenario. Altijd met als uitgangspunt onze klantbelofte: voor ieder kind een route! 

 

MAATREGELEN OP HET CONSULTATIEBUREAU

Handen desinfecteren, handen wassen, extra schoonmaken, thuisblijven bij klachten als verkoudheid of koorts: deze algemene maatregelen waren heel 2021 van kracht. We hebben gewerkt met de Coronabeslisboom voor kinderopvang en basisschool van AJN en BOINK, die gedurende het jaar een aantal keer is aangepast. 

Onze zorgprofessionals droegen het hele jaar mondkapjes bij het verlenen van zorg op minder dan 1,5 meter. In periodes van strengere maatregelen droegen ook de ouders een mondkapje. Om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren is het aantal bezoekers per ruimte beperkt.
Door deze maatregelen hebben we verantwoord zorg kunnen leveren en waren we ook voor kwetsbare kinderen en ouders toegankelijk. Zo nodig zijn individuele afspraken gemaakt.

HET AANBOD IN CORONATIJD

Het noodscenario betekende diverse veranderingen in ons aanbod aan ouders en hun kinderen. 

De neonatale gehoorscreening, het eerste consult bij de jeugdarts en ook alle vaccinatieconsulten, waaronder de 22 wekenprik, zijn altijd doorgegaan. 

Het contact met ouders heeft meer digitale varianten gekregen. Zo zijn meerdere fysieke momenten vervangen door beeldbellen. Wij vinden het heel belangrijk dat dit veilig gebeurt, via Mijn Kinddossier. Niet alle momenten zijn uiteraard te vervangen door beeldbellen. Daarom is er ook gekozen voor combinaties. Bijvoorbeeld door via beeldbellen informatie uit te vragen, om later fysiek op bezoek te gaan om te wegen en meten.

Voor meer informatie over beeldbellen zie Digitalisering.

NOODSCENARIO’S JEUGDARTSEN

In de coronaperiode hebben we door een tekort aan jeugdartsen en door de coronamaatregelen moeten besluiten op welke wijze de consultatiebureaus door konden gaan. Ook door ziekte, vertrek en twee zwangerschapsverloven hebben we een aantal maatregelen moeten nemen zoals het samenvoegen van bureaus, het uitstellen van contactmomenten en het overnemen van artsenconsulten door de jeugdverpleegkundigen. Door deze aanpassingen konden we de zorg blijven leveren. Later in het jaar zijn de twee vacatures voor jeugdarts ingevuld. 

In het vierde kwartaal van 2021 is het noodscenario opgeheven. De groep jeugdartsen was toen weer op sterkte. 

NAZORGPOLI

Ook bij de Nazorgpoli hebben we halverwege het jaar een noodscenario moeten instellen. Dit is veroorzaakt door gelijktijdige uitval van de twee gespecialiseerde jeugdverpleegkundigen Nazorg.  De jeugdartsen bemanden samen met de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis de Nazorgpoli en namen taken over van de jeugdverpleegkundigen. De collega's van de Kinderpoli hebben een groot deel van de bereikbaarheid van Yunio overgenomen. De reguliere jgz-teams zijn zo nodig ingezet voor huisbezoeken. De afspraken zijn in overleg met het Slingeland Ziekenhuis tot stand gekomen. Alle betrokken ouders zijn geïnformeerd over de aangepaste werkwijze. 

PEUTERPERIODE 

Door alle maatregelen hebben we, waar mogelijk, de contactmomenten bij 3 jaar en 3,9 jaar samen moeten voegen. Het alternatieve contactmoment vond plaats rond 3,6 jaar. We hebben steeds zorgvuldig afgewogen bij welke kinderen dit verantwoord kon. Dit gebeurde aan de hand van een uitgebreide vragenlijst voor de ouders. Wanneer uit hun antwoorden bleek dat wachten tot 3,6 jaar niet wenselijk was, werden zij direct opgeroepen. De kinderen waarvan bekend was dat er zorgen waren, zijn steeds voor de reguliere contactmomenten uitgenodigd op het bureau.

Na versoepeling van de coronamaatregelen zijn we weer overgestapt naar het gebruikelijke consultschema.