Deelname Landelijke projecten Jaarverslag Winterswijk 2021

Deelname Landelijke Projecten

KANSRIJKE START

Binnen het actieprogramma Kansrijke Start sluiten gemeenten en professionals in het sociale en medische domein lokale coalities. Gezamenlijk ondernemen zij acties om zoveel mogelijk kinderen een Kansrijke Start te bieden. De eerste 1000 dagen zijn namelijk cruciaal voor een kind.  

Een aantal gemeenten in het verzorgingsgebied van Yunio heeft inmiddels een doorstart gemaakt met het project Kansrijke Start. Dit zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk en Zutphen. Zij werken aan een convenant waarin de partners van de lokale coalitie Kansrijke Start zich bereid verklaren om een bijdrage te leveren aan het actieprogramma. Yunio is een van de ondertekenaars. 

De gemeente Oude IJsselstreek startte in 2021 met het sluiten van lokale coalities in het kader van het actieprogramma.   

Kansrijke Start bestaat uit twee actielijnen: een actielijn vóór de zwangerschap en een actielijn na de zwangerschap. In de eerste actielijn is gestart met het project Nu Niet Zwanger. 

NU NIET ZWANGER

Dit project van de GGD heeft als doel om mensen in staat te stellen om bewuste keuzes te maken rond zwangerschap en kinderwens. Dit gebeurt door met (kwetsbare) mensen in gesprek te gaan om daarmee onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. 

Bij diverse organisaties zijn ambassadeurs benoemd van het project Nu Niet Zwanger. Ook bij Yunio.  Wij voelen ons erg betrokken bij dit project en dragen er graag aan bij dat ouders bewuste keuzes maken over zwangerschap.  

OUDERTEAM

Dit project is een initiatief van het Preventie Platform Jeugd en is als pilot in 2020 gestart in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Inmiddels is besloten om de pilot vervolg te geven tot eind 2022.

OuderTeam heeft als doel om ouders voor te bereiden op het ouderschap. Doordat ouderstellen hierover samen in gesprek gaan tijdens twee prenatale en twee postnatale bijeenkomsten leggen zij een solide basis voor hun gezin. 

OuderTeam is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundations. De Hogeschool Leiden heeft het cursusprogramma in Nederland ontwikkeld. 

 

 

TOEKOMSTAGENDA PUBLIEKE GEZONDHEID VOOR JEUGD

Yunio heeft als lid van het Actiz Jeugdbestuur deelgenomen aan het opstellen van deze landelijke agenda. Hierin staat beschreven wat er binnen de jeugdgezondheidszorg nodig is om toekomstige generaties gezond te laten opgroeien.