InHuis Steungezinnen Jaarverslag Winterswijk 2019

Extra aandacht en gezelligheid in een steungezin

Met InHuis Steungezinnen verbinden we overbelaste gezinnen aan steungezinnen. Eens per week of twee weken vangt het steungezin een kind op uit het overbelaste vraaggezin. Dat geeft de ouders even wat ruimte voor zichzelf, terwijl het kind wat extra aandacht en gezelligheid krijgt. Door steungezinnen in te zetten willen we de overbelasting in gezinnen verminderen én kinderen een positieve omgeving bieden. Zo wordt (meer) professionele hulpverlening voorkomen.

Goede begeleiding voor steungezinnen

Steungezinnen zijn vrijwilligers en hebben geen pedagogische opleiding nodig. Je kunt ze zien als de buren waar je kind even gaat spelen omdat je zelf druk bent of even ruimte nodig hebt. Twee coördinatoren brengen overbelaste gezinnen en steungezinnen samen. De coördinator is verantwoordelijk voor het gehele proces en zorgt voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Nieuwe steungezinnen maken uitgebreid kennis met beide coördinatoren volgens het vier-ogen- principe. De coördinatoren komen samen kennis maken bij het steungezin en maken ieder een eigen inschatting van het gezin. Beide coördinatoren moeten positief oordelen over de geschiktheid van het nieuwe steungezin. Wanneer dit niet zo is, zal het gezin niet als steungezin opgenomen worden. Aan de nieuwe steungezinnen vragen we van alle 18+ ers in het gezin een VOG en het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst van Yunio. Dit, en de inschatting van de coördinatoren zijn de beschermende maatregelen die Yunio biedt met betrekking tot de veiligheid en het opvoedklimaat in het steungezin. Na wederzijdse overeenstemming volgt er een informatieve startavond als voorbereiding op de ondersteuning.

“‘Fantastische koppeling met steunouders. Je merkt dat zij fijne ouders zijn voor de kinderen. De kinderen komen uitgerust thuis als zij bij het steungezin geweest zijn. Van de manier waarop de steunouders met de kinderen omgaan kan ik veel leren. Ik raak ontroerd als ik bedenk wat zij voor ons doen.’ -” - Vraaggezin
 

Flinke groei sinds de start

Sinds de start van InHuis Steungezinnen op 1 november 2018 zijn we in een jaar tijd  gegroeid naar 39 steungezinnen. Veel gezinnen zijn enthousiast om iets te betekenen voor een gezin uit de buurt. Zij geven aan het fijn te vinden om iets te kunnen doen voor een ander wat past binnen hun eigen mogelijkheden. 

Vraaggezinnen

Gemeente
telefonische contacten met verwijzers
waarvan via Sociaal Team
Gekoppelde vraaggezinnen
Aalten
14
5
5
Winterswijk
12
6
2
Oost Gelre
1
1
-
Bronckhorst
11
3
1
Berkelland
11
8
2
Oude IJsselstreek
9
1
1
Doetinchem
25
7
4

Steungezinnen

Gemeente
Totaal na cursus
Gekoppelde steungezinnen
Aalten
7
4
Winterswijk
2
2
Oost Gelre
2
-
Bronckhorst
7
3
Berkelland
8
2
Oude IJsselstreek
6
1
Doetinchem
4
3

Een goede match is heel belangrijk. Het komt daarom voor dat een steungezin en een vraaggezin uit een andere gemeente komen.

“‘Het is zo leuk. Zo bijzonder. We hebben een goede klik en zo mooi dat moeder haar jonge baby aan mijn zorg toevertrouwt. Ik geniet er enorm van.’ ” - Steungezin

Zeer positieve ervaringen

Momenteel lopen er 24 trajecten, waarvan er inmiddels 15 gekoppeld zijn aan een steungezin. 10 vraaggezinnen zijn na de kennismaking niet verdergegaan met het traject, waarvan 2 gezinnen gestopt zijn na de koppeling met het steungezin. Dit deden ze omdat tijdens het gesprek bleek dat de problematiek van het vraaggezin te zwaar was voor vrijwillige ondersteuning. De lopende trajecten zijn vanaf juni 2019 opgestart. De ervaringen van zowel vraag- als steungezinnen zijn zeer positief. 

Gezinnen wegen tijdens het kennismakingsgesprek af of zij een steungezin passend vinden voor hun situatie. In enkele gevallen concluderen ouders dat het niet passend is, om uiteenlopende redenen. Zo vinden ouders het soms moeilijk om hun kind naar een vreemd gezin te brengen, of vinden ze toch een oplossing binnen hun eigen netwerk.
Een steungezin is niet in te zetten als oppas om zelf te kunnen gaan werken. Deze aanvragen wijzen we af. Een steungezin biedt ouder de gelegenheid om in de beschikbare tijd te werken aan hun persoonlijk overbelasting, zoals gesprekken voeren met hun hulpverlener of door zelf even op adem komen. Ook zijn er ouders die aangeven te leren van de manier waarop het steungezin omgaat met hun kinderen en de tips thuis ook uit te voeren.

 

Ook steungezinnen besluiten soms na het kennismakingsgesprek toch geen steungezin te worden. Voor hen geldt dat zij na het verkrijgen van de informatie soms besluiten dat het appèl dat op een gezin gedaan wordt toch te zwaar kan zijn. Steungezinnen willen altijd iets voor een kind uit de buurt betekenen, niet ieder steungezin wil deel worden van het netwerk van het vraaggezin. Dit kan een reden zijn om geen steungezin te willen worden. Een andere reden is dat na de informatie zij concluderen dat het toch niet past in hun gezinssituatie. Het is belangrijk dat alle gezinsleden achter het besluit staan om steungezin te worden. Wanneer dit niet zo is, kan het gezin geen steungezin worden. Daarnaast zijn er gezinnen die wel verder gaan in het traject, maar door persoonlijke veranderingen (andere baan, ziekte in de familie, zorg voor ouders) het traject (tijdelijk) stoppen.

Steungezinnen maken een aanbod dat past bij hun eigen gezinssituatie. Soms betekent dit dat het een klein aanbod is waardoor de kans op een passende koppeling erg klein wordt. Deze gezinnen moeten lang wachten op een passende koppeling. Gaandeweg merken we dat het goed is om de steungezinnen in het voorbereidingstraject hierin mee te nemen en goed te kijken wat zij kunnen bieden en flexibel te zijn.

Trends & aandachtspunten

In 2019 zijn er in totaal 5 bijeenkomsten voor nieuwe steungezinnen geweest. In 2020 verwachten wij een groei van 15 steungezinnen in de hele regio. Het aantal aanvragen per gemeente is niet in te schatten. We streven ernaar om in iedere gemeente minimaal 5 gekoppelde vraaggezinnen te hebben. Het aandachtspunt voor de komende periode is vooral om InHuis bekend te maken bij de mogelijke vraaggezinnen. Het blijkt moeilijker dan verwacht om in contact te komen met passende vraaggezinnen. Ook zullen we investeren in de relatie met verwijzers (waaronder alle teams binnen de gemeenten en JGZ-verwijzers), om InHuis sneller preventief te kunnen inzetten.  In de afgelopen tijd is merkbaar dat verwijzers InHuis steeds beter weten te vinden en er een grotere vraag komt naar steungezinnen. De balans komt meer te liggen in het werven van steungezinnen in de regio. Het doel is om een netwerk van steungezinnen in de regio te bouwen. Daarnaast zal ingezet worden op het gericht werven van steungezinnen op een specifieke vraag.

Dankzij het steungezin viel alles op zijn plaats

Marije, moeder van Bart van 4 jaar, heeft het niet makkelijk met de opvoeding. Ze vindt de zorg voor hun zoontje soms heel zwaar. Ze zijn veel samen en erg op elkaar gericht. Haar man Martin werkt fulltime. Soms belt Marije hem op zijn werk op om thuis te komen, omdat het voor haar te veel is.

Batterij opladen
Dat dit ook voor Martin zwaar is, naast zijn baan, valt te raden. Het geeft spanning in het gezin, maar ook binnen hun relatie. Via een thuisbegeleidingstraject door professionals van Yunio is de situatie in het gezin weer op orde, maar de opvoeding blijft voor Marije ingewikkeld. Van de thuisbegeleider kreeg zij het advies om met InHuis Steungezinnen in gesprek te gaan: een ander gezin waar haar zoon even zou kunnen spelen en meedraaien, liefst ook met andere kinderen. Marije kan dan even rust nemen om haar batterij op te laden en af te spreken met instanties. 

Loslaten
Eerst wilde Marije er niet veel van weten. Ze vond het moeilijk om haar kind met een andere ouder te laten meegaan, en om hem los te laten. Toch begon ze aan het kennismakingtraject, omdat het idee haar voor haar zoon ook wel aansprak. Het kennismakingstraject verliep heel rustig en ze kon bij iedere stap overwegen wel of niet verder te gaan. Daarbij kon ze goed aangeven wat ze wel en niet wilde.

Een fijne plek
Bij de kennismaking met het steungezin viel alles op zijn plaats. Bart vond het heerlijk om daar te spelen. De steunouders gaven Marije en Martin het vertrouwen dat zij hun zoon een fijne plek kunnen bieden.