Jeugdgezondheids-zorg Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2019

Jaarverslag Winterswijk 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Armoedevrij Winterswijk

Speerpunt van de gemeente Winterswijk is armoedevrij Winterswijk. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Wij worden door de gemeente betrokken en hebben ook kennisgemaakt met de ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede, aangesteld door de gemeente, en de budgetcoach.

Preventieplatform Jeugd

Yunio neemt deel aan het Preventie Platform Jeugd  (PPJ). Het PPJ is actief in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het platform biedt trainingen, cursussen en bijeenkomsten voor kinderen, ouders, opvoeders en professionals. Ook in de week van de opvoeding heeft het PPJ een gevarieerd aanbod gecreëerd. 

Contact met ouders

Naast ons vaste aanbod van contactmomenten hebben we ook een wekelijks inloopspreekuur, dat druk wordt bezocht. Veel ouders komen even binnen om de groei van hun kindje in de gaten te kunnen houden en vragen te bespreken. We merken ook dat dit spreekuur voor sommige ouders een manier is om elkaar even te treffen en ervaringen uit te wisselen. Ouders weten ons over het algemeen goed te vinden – ook via mail en WhatsApp – en zijn tevreden, zoals blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek. We hebben het gevoel dat ouders heel open zijn in wat ze aan ons vertellen, al vanaf het 1e contact.

Start 22 wekenprik

Sinds eind december kunnen zwangere vrouwen bij ons terecht voor de maternale kinkhoestvaccinatie , de zogeheten 22 wekenprik. De vrouwen komen tussendoor bij ons op het bureau. Beide partijen ervaren dit als positief. Moeders geven aan dat er veel mogelijkheden zijn om een afspraak in te plannen en voor ons geldt het als een mooie afwisseling van ons werk. Voor beide partijen is dit een leuke manier om alvast kennis met elkaar te maken.

Samenwerkingen

We hebben 2 keer per jaar een plenair overleg met het ondersteuningsteam, en tussendoor, als dat nodig is, op casusniveau. We ervaren dat we steeds intensiever en frequenter contact hebben met de jeugdconsulenten en de leden van het ondersteuningsteam. Dit heeft te maken met een toename van het aantal gezinnen waarbij problemen zijn op meerdere leefgebieden. Hierbij is overleg dan noodzakelijk, ook om te kijken wie het casemanagment doet.

Top 3 problemen

  1. Lage sociaaleconomische status
    Dit speelt ook onder nieuwkomers, wat meer tijd kost.
     
  2. Onrustige baby’s
     
  3. Problemen op meerdere leefgebieden

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
99,34%
0,66%