Jeugdgezondheids-zorg Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

In 2022 verdween corona naar de achtergrond en vonden consulten weer als vanouds plaats op het consultatiebureau. Ouders waardeerden dat enorm. Overlegmomenten met de gemeente en andere organisaties vonden ook weer fysiek plaats waardoor de lijnen naar elkaar weer korter werden.

Succeservaring

Het prenataal huisbezoek kwam steeds meer op gang, ook via de gynaecoloog. De ervaringen zijn positief. Door de situatie van de aanstaande moeder al voor de geboorte van haar kind in beeld te hebben kan in afstemming met de moeder tijdig passende ondersteuning geboden worden.  
 

Uitdagingen

Na corona is armoede als gevolg van de hoge inflatie en de sterk oplopende energieprijzen een nieuwe uitdaging. Minima worden relatief hard geraakt maar zijn vaak al wel goed in beeld. De nieuwe 'armoede groep’ is ons vaak nog niet bekend. En andersom kent  deze groep vaak nog niet de weg naar hulp of ondersteuning. Ook schaamtegevoel speelt mee. Armoede staat hoog op de agenda van de gemeente Winterswijk en het is goed dat de gemeente de regelingen die er zijn met ons deelt. Op het consultatiebureau wijzen wij de bezoekers ook op deze informatie met de toevoeging dat ouders het ook met de jeugdverpleegkundige kunnen bespreken als zij financiële problemen hebben.  
Een andere uitdaging in 2022 was dat we steeds meer onrustige baby’s zagen in combinatie met onzekere ouders. De aanpak hiervan is maatwerk. Door te luisteren naar de ouders, mee te denken, uitleg te geven en eventueel zorgen op medisch gebied te onderzoeken proberen we de onzekerheid  weg te nemen of te verminderen. We willen de ouders zo krachtig mogelijk maken en ervoor zorgen dat ze zelf de regie hebben. 
 

Oekraïense vluchtelingen

Het aantal Oekraïense kinderen dat wij bij team Winterswijk in zorg hebben, is niet zo groot. De ondersteuning aan deze groep is goed in te passen en de ervaring die we hebben vanuit het AZC komt goed van pas. Ouders lijken onze zorg op prijs te stellen. 
Er bood zich spontaan een Oekraïense tolk aan die al jaren in Nederland woont en geheel vrijwillig voor ons wil tolken. Daarnaast vormt zij ook een soort brug tussen het team en de vluchtelingen. Ze informeert de vluchtelingen bijvoorbeeld over wat het consultatiebureau doet. Dit is voor alle partijen heel prettig en waardevol. 
 

Digitale ontwikkeling

We zijn heel laagdrempelig te bereiken. Ouders kunnen vragen stellen via MijnKinddossier en we zijn te bereiken via mail, whatsapp en telefonisch. Ouders maken hier veelvuldig gebruik van en kunnen op die manier vlot (verder) geholpen worden. Niet per se een digitale maar wel een waardevolle ontwikkeling is dat we binnen Yunio werken aan meer betrekken van medewerkers bij beleidsontwikking. Dit vergroot de betrokkenheid van de medewerkers. We krijgen ook training aangeboden om deze skills verder te ontwikkelen.
 

De waarde van samenwerken

Casus

Een lieve, zorgzame moeder geeft aan dat ze alles nog maar net kan overzien. Via de kinderarts wordt het Ondersteuningsteam ingezet maar moeder houdt dit af. Op verzoek en met instemming van moeder is er goed overleg tussen de jeugdverpleegkundige, de kinderarts en het Ondersteuningsteam. We spreken af om niets te forceren maar het de tijd te geven. In de tussentijd houden we korte lijntjes. Ik heb veel contact met moeder en na een tijdje merk ik dat er bij haar ruimte komt voor extra ondersteuning. Er volgt een gezamenlijke kennismaking met de contactpersoon van het Ondersteuningsteam met wie er een klik is. We brengen de hulpvragen in kaart en kijken welke organisatie passende ondersteuning kan bieden. Hiervoor is het van belang dat de jeugdconsulent van de gemeente meekijkt. Moeder vindt dit opnieuw erg spannend en twijfelt of ze er goed aan doet. Dankzij korte lijntjes tussen de verschillende partijen, goed onderling overleg en het plannen van een gezamenlijk en vrijblijvend overleg durft moeder deze stap toch te nemen. We besluiten om ondersteuning via Siza in te zetten, dit tot grote tevredenheid van moeder. De contactpersoon van het Ondersteuningsteam en de jeugdverpleegkundige blijven op de achtergrond aanwezig. 

% Bereik
% Non Bereik
99.08%
0.92%