Jeugdgezondheids-zorg Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2021

Jaarverslag Winterswijk 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

We merken dat ouders het fijn vinden om naar het consultatiebureau in Winterswijk te komen. We staan altijd naast de ouders en bespreken waar zij tegenaan lopen en hoe wij hen kunnen begeleiden. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en kijken wat bij hen past en wat niet. Ouders waarderen deze manier van ondersteuning.

OPNIEUW EEN JAAR MET CORONA

Ook in 2021 heeft corona onze zorgverlening beïnvloed, maar veel minder dan het jaar ervoor. Contactmomenten met kinderen en ouders konden veel vaker weer fysiek plaatsvinden. Het consultatiebureau in Winterswijk biedt ons hier gelukkig ook de ruimte voor. Ouders gaven duidelijk aan dat zij het waarderen om elkaar op het bureau te ontmoeten.
In 2020 was er soms de behoefte om extra te checken of we niets gemist hadden. Het afgelopen jaar was die behoefte er niet. Het is goed gelukt om ondanks corona iedereen in beeld te houden.  Er kon  weer meer gewerkt worden zoals we dat gewend zijn. Huisbezoeken en overleggen met gemeente, Siza en andere netwerkpartners: het was mogelijk en fijn om dat weer op te pakken. 

Samenwerkingen

Als team zijn we flexibel en werken we goed samen. We weten onze zorgverlening heel goed draaiende te houden. Dat komt ook doordat de hulpverlening goed geregeld is in Winterswijk. Er zijn korte lijntjes met onze samenwerkingspartners zoals het Ondersteuningsteam, het Jeugdloket, het Sociaal Team en Stichting Welzijn Winterswijk. Er is veel afstemming en overleg. We zijn heel tevreden over de samenwerkingen.   

“Het is opvallend hoe veel verhuizingen er zijn vanuit andere delen van Nederland en vanuit het buitenland naar Winterswijk. In 2021 zelfs nog meer dan voorgaande jaren. Ik denk omdat het huren van een woning hier relatief goedkoop is. Vaker dan in de meeste andere gemeenten gaat het om mensen die geen tot weinig opleiding hebben, in armoede leven en geen sociaal netwerk hebben. Bij de kinderen zien we vaak ontwikkelingsachterstanden. Voor ons als jgz-professionals betekent dat extra werk, soms al voordat we ouders en kind voor de eerste keer zien. Bijvoorbeeld als kinderen echt buiten beeld zijn geraakt.” 

Tessa Scheurwater, jeugdverpleegkundige team Winterswijk

GROOTSTE UITDAGINGEN IN DE GEMEENTE

We hebben veel gezinnen in Winterswijk met een lage sociaal-economische status en kinderen met ontwikkelingsachterstanden, dit betekent best wat extra uitdaging voor ons team.

Regelmatig zien we dat er bij kinderen sprake is van onderstimulatie. We proberen dan de interactie tussen ouder en kind te stimuleren. Daarbij wijzen we ouders ook op hun eigen verantwoordelijkheid en wat zij hierin zelf kunnen doen. Ook bevorderen we dat het kind een peuterspeelzaal bezoekt. 

Daarnaast is op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling van kinderen soms extra aandacht nodig. We stimuleren dan bijvoorbeeld dat kinderen een peuterspeelzaal bezoeken. Met een VVE-verklaring kunnen kinderen met een taal- of spraakachterstand twee dagdelen per week extra naar de peuterspeelzaal.  

Verder kan een Kindertaalcoach (bij een gezin met in ieder geval 1 buitenlandse ouder) eenmaal per week een gezin bezoeken om het kind voor te lezen, taalspelletjes te doen of samen met speelgoed te spelen. Ook kan een vrijwilliger van de Voorleesexpress bij een gezin in huis komen om het kind voor te lezen. In de bibliotheek vinden regelmatig Boekstart bijeenkomsten plaats. 

Natuurlijk zijn we tijdens de consulten op het consultatiebureau ook alert op de spraak- en taalontwikkeling. Uit de interactie tussen ouder en kind maken we veel op, ook al is dit in een andere taal dan het Nederlands. We zien dat ouders die matig Nederlands spreken vaak veel moeite doen om te begrijpen wat we vertellen. Ze willen de informatie echt snappen. Dat toont hoe betrokken ze zijn bij hun kind. 

“We hebben een jongen met obesitas in zorg. Ook zijn er problemen in zijn ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal raden moeder diverse malen aan om onderzoek te laten doen en adviseren ondersteuning voor moeder zelf. Maar zij houdt dit steeds af, wil ook geen mensen in huis. Ik bel haar en vraag of ik langs mag komen. Dat vindt ze prima. Bij het huisbezoek vertelt ze dat het haar stoort als mensen steeds vragen of ze hulp nodig heeft. Ik antwoord meteen dat ik dezelfde vraag heb en leg uit wat hulp inhoudt. Het betekent niet aan de hand meegenomen worden. Met wat praktische tips bijvoorbeeld komt ze zelf al een heel eind vooruit.
Uiteindelijk zijn moeder en zoon aangemeld voor Integrale Vroeghulp. Na de intake gaan nu de observaties beginnen, ook thuis.  

Ouders hebben er echt behoefte aan dat je uitlegt wat je bedoelt en waarom je iets doet. Dat is goed om te zien, het betekent dat ze betrokken zijn bij hun kind. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen  dat wij ze niets opleggen. We staan naast hen, we doen het samen.”  

Tessa Scheurwater, jeugdverpleegkundige team Winterswijk

% Bereik
% Non Bereik
99,10%
0,90%