Kindertaalcoach Jaarverslag Winterswijk 2018

Kindertaalcoach

Na de explosieve stijgingen van de aanmeldingen in het jaar 2017, is ook 2018 een goed jaar geweest voor Kindertaalcoach. Dit komt deels door het flinke aantal gezinnen dat meegenomen is uit 2017, maar er zijn ook weer veel nieuwe aanmeldingen. Vanwege gelijkblijvende financiële middelen zal het aantal gezinnen in 2019 een stabiel beeld geven. Dat betekent ook dat er structureel meer werk is dan dat er subsidie gegeven kan worden. Dat is niet wenselijk.

Daarom is binnen de werkgroep VVE gesproken over verlaging van de leeftijdsgrens van Kindertaalcoach. Al eerder was met elkaar afgesproken om prioritering te leggen bij kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kindertaalcoach loopt nu een aantal jaren tot 6 jaar en onderzocht zal worden wat een verlaging betekent voor het aantal kinderen dat ondersteuning zal krijgen.

Lopende koppeling vanuit voorgaand jaar
20
Kind gekoppeld vanuit wachtlijst voorgaand jaar
0
Nieuwe aanvraag
10
Aanvraag niet tot koppeling gekomen
3
Koppelingen in 2018
6
Positief afgesloten koppeling
13
Koppeling afgebroken
1
Wachtlijst eind van het jaar
0
Lopende koppeling per 31 december
17