Jeugdgezondheids-zorg Montferland Jaarverslag Montferland 2020

Jaarverslag Montferland 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • locaties in Didam en ‘s-Heerenberg
  • 2 jeugdverpleegkundigen
  • 2 jeugdartsen
  • 2 assistentes

Team Montferland bestaat uit de twee locaties Didam en ’s-Heerenberg. Beide locaties zijn er ook voor gezinnen uit de omliggende plaatsen. De onderlinge samenwerking binnen het team is erg goed. We hebben elk onze eigen gezinnen en maken hier goede afspraken over, en ook de twee assistentes werken voornamelijk op dezelfde plek. De gezinnen zien hierdoor over het algemeen dezelfde gezichten, wat erg prettig is.

De impact van corona 

Zoals overal heeft corona ook in Montferland een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

Als team hebben we hard gewerkt om ons aan te passen aan de veranderde situatie. Dat kostte veel energie: beeldbellen was nieuw voor ons, en het gaf ons bovendien niet altijd het gevoel dat we volledig zicht hadden op de situatie. Het aantal huisbezoeken nam sterk af. Tegelijkertijd merkten we dat bij steeds meer gezinnen het water aan de lippen kwam te staan: het thuiswerken begon zijn tol te eisen. Veel gezinnen raakten overbelast. We hebben geprobeerd hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. Veruit de meeste aanstaande moeders kwamen in 2020 langs voor de prik. We zien het als een verrijking van ons vak: het is een goede manier om alvast kennis te maken met de (aanstaande) ouders en hen te informeren over de jgz. Wel blijkt de geplande tijd van 10 minuten vaak te kort om dieper in te gaan op de persoonlijke situatie van de ouder.

Grootste uitdagingen in de gemeente

In Montferland hebben we relatief veel te maken met (een combinatie van) gezinsproblematiek, opvoedingsproblematiek en een lage taalvaardigheid. Dit speelt nog sterker in ’s-Heerenberg, waar we ook veel verslavingsproblematiek zien. Een belangrijke factor is dat de huurhuizen in onze gemeente relatief goedkoop zijn, waardoor veel mensen van buiten de gemeente – vaak gezinnen met problematiek – hierheen verhuizen. Daar hebben wij veel werk aan, ook in praktisch opzicht.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat we elkaar in Montferland zo goed weten te vinden. Over en weer maken we afspraken en doen we concessies. We hebben als team ook veel energie in de contacten gestoken. Ook binnen het team zijn we open naar elkaar en kunnen we alles bespreken.”

Anne-Marie Bruns, jeugdverpleegkundige Didam

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Montferland lopen goed. Als team hebben we hier al lang geleden in geïnvesteerd en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Als we ergens tegenaan lopen, dan weten we de juiste persoon makkelijk te benaderen. Met een aantal partijen hebben we regelmatig contact. Met de kinderopvang en de peuterspeelzalen bespreken we bijvoorbeeld structureel de VVE-kinderen.

Een knuffel geven

“Ondanks corona hebben we het afgelopen jaar nog veel voor onze gezinnen kunnen doen: we hebben moeders kunnen helpen om de borstvoeding op gang te brengen, adviezen gegeven over de groei van het kindje en over de drie R’s (rust, reinheid en regelmaat), Kortdurende Video-Hometraining ingezet waar dat nodig was… Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor ouders die ergens mee zitten. 

 

We hebben allemaal onze eigen gezinnen, zodat we ook echt een band opbouwen. Als ze hier voor het laatst komen omdat hun kindje 4 is geworden, bedanken ouders ons ook vaak. Laatst zei een moeder: ‘Ik zou je graag een knuffel willen geven, maar helaas mag het niet.’ Dat was een mooi signaal.”

Anne-Marie Bruns, jeugdverpleegkundige Didam

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
99.26%
0.74%