Jeugdgezondheids-zorg Montferland Jaarverslag Montferland 2019

Jaarverslag Montferland 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Positieve ontwikkelingen

We zagen verschillende positieve ontwikkelingen in 2019. Zo is regelmatig de BoekStart-coach aanwezig in de boxenkamer van het consultatiebureau. Doel is om ouders bewust te maken van het belang van voorlezen, en om de taalvaardigheid van ouders en kind te verhogen. Daarnaast doen we mee aan het onderzoek naar de veiligheid van het e-consult ter vervanging van het reguliere consult. Dit is een goede kans om zorg op maat te kunnen bieden. Vanaf december konden zwangere vrouwen vanaf december bij ons terecht voor de maternale kinkhoestvaccinatie, de zogeheten 22 wekenprik. En een tweede jeugdverpleegkundige wordt opgeleid tot K-VHT’er (Kortdurende Video-Hometraining

 

VVE/OAB-beleidsplan vernieuwd

Het beleidsplan van de gemeente over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is vernieuwd. Vanuit de JGZ zijn wij hier nauw bij betrokken geweest. Daardoor hebben we de verbindingen in het sociaal domein weer versterkt. Ook is bij onze partners nu weer duidelijker welke taak en functie wij hierin kunnen vervullen. Onze wensen en aandachtspunten zijn meegenomen in het beleid.

Samenwerkingen

Binnen het sociaal team weten we elkaar goed te vinden. De juiste zorg en een goede inschatting van de zorgbehoefte zijn van groot belang. We besteden voortdurend aandacht aan het onderhoud van de relatie, omdat er veel wisselingen zijn van medewerkers in het sociaal team. Ook de samenwerking met onze partners in het sociale domein is goed.

Top 5 problemen

 1. Gezinsproblematiek
  Het gaat dan specifiek om financiële, relatie-, verslavings-, drugs- en alcoholproblematiek. In ’s Heerenbergh speelt dit meer dan in Didam.
   
 2. Opvoedproblematiek
   
 3. Verhuizingen
  Gezinnen die van buiten de gemeente komen, komen vaak met veel geschiedenis en problematiek binnen. Dit vraagt veel zorg en coördinatie.
   
 4. Problemen bij vestigers-/vluchtelingengezinnen
  Er zijn veel nieuwkomers in onze gemeente, vooral veel gezinnen uit Syrië, Eritrea en de Balkanlanden, met veel kinderen. Deze gezinnen wonen vaak in achterstandswijken, waar al veel problematiek is.
   
 5. Lage taalvaardigheid
  Onder andere de BoekStart-coach is hierop gericht. Mede om deze reden zijn we heel blij dat we zo nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe VVE-beleid.

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
99,32%
0,68%