NaZorgpoli Jaarverslag Montferland 2020

Nazorgpoli

Van het team Nazorgpoli

  • overstijgend team voor gehele regio
  • 2 jeugdverpleegkundigen
  • 2 jeugdartsen
  • 3 kinderartsen (Slingeland)
  • 3 neonatologieverpleegkundigen (Slingeland)
  • doktersassistente en secretaresses (Slingeland)

Team Nazorgpoli is zes jaar geleden gestart en is er voor alle gemeenten in de Achterhoek. Vanuit het Slingeland Ziekenhuis bieden we zorg aan kinderen die vóór 35 weken zijn geboren (premature kinderen), kinderen die bij geboorte minder dan 2 kilo wegen (dysmature kinderen) en kinderen die een moeizame start hebben gehad. Dit doen we totdat het kind 4 jaar is. We werken in een team met medewerkers van Yunio en het Slingeland Ziekenhuis, waaraan ook fysiotherapeuten en een prelogopediste zijn verbonden. Het afgelopen jaar is een van onze jeugdartsen gestopt en hebben we een nieuwe jeugdarts verwelkomd. 

De impact van corona 

Zoals overal heeft corona ook voor de Nazorgpoli een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze praktijk. Een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen. 

Voor ons team was de impact extra groot, omdat onze doelgroep veel zorggezinnen telt. Vaak is de context ingewikkeld en speelt er veel tegelijk, zoals psychische problematiek, een lage sociaaleconomische status en schulden. We gaan daarom normaal gesproken vaak bij onze gezinnen op huisbezoek. In de eerste coronaperiode hebben we vrijwel al die bezoeken – op het eerste bezoek na – vervangen door beeldbelconsulten. Dat gaf ons het gevoel dat we veel misten: met beeldbellen kun je minder goed aanvoelen hoe het écht gaat. We konden onze gezinnen daardoor ook minder tot steun zijn dan we hadden gewild. 

In de tweede golf hebben we ons beleid aangepast en zijn we weer vaker op huisbezoek gegaan, waarbij we nog steeds de maatregelen volgden. De situatie is daarmee wat meer in balans gekomen.

Spin in het web

“Bij een zorggezin komen we het eerste jaar soms wel elke twee weken langs. We hebben veel tijd nodig om vertrouwen bij de ouders te kweken. Vaak hebben ze vroeger al zo veel zorg gehad, dat ze eigenlijk geen hulp meer willen. We proberen te voelen hoe de sfeer is, waar de spanning zit. En we betrekken andere partijen bij het gezin. We zijn echt de spin in het web: we houden het overzicht – wie doet wat? – en pakken door als het nodig is. Daar zit ook onze meerwaarde.”

Ingrid ter Beest, jeugdverpleegkundige Nazorgpoli

Grootste uitdagingen

Het grote aantal multiproblemgezinnen vormt de grootste uitdaging voor ons team. We zien hierin de laatste jaren een stijging. Ook de categorie ouders verandert: we hebben nu vooral te maken met millennials. Tegelijkertijd is sprake van een verzwaring van de zorg. Dat heeft te maken met een beleidswijziging waardoor kinderen bijvoorbeeld soms al met 34 weken naar huis mogen, met sonde en soms een stoma. Daardoor is nog meer dan voorheen een vinger aan de pols nodig. Dit vraagt om flexibiliteit, creativiteit en meer kennis binnen ons team.

Trots op …

“Ik ben trots op de steun die wij kunnen bieden, ondanks corona. We zijn heel laagdrempelig, ouders kunnen ons altijd bellen of appen. En dat doen ze ook heel veel. We krijgen ook terug van ouders dat we makkelijk bereikbaar zijn en snel antwoord geven.”

Ingrid ter Beest, jeugdverpleegkundige Nazorgpoli

Samenwerkingen

De aard van ons werk vereist een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. Met de meeste partijen verloopt de samenwerking goed. Vooral met de prelogopediste en de fysiotherapeuten hebben we zeer korte lijntjes. Met andere partijen is het soms wat moeilijker om structureel contact te houden. We stellen ons hierin actief op en maken duidelijke afspraken.

Landelijk contact

“We hebben ook contact gelegd met andere nazorgpoli’s in het land. We proberen jaarlijks te overleggen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wij zijn de enige poli die zorg biedt aan kinderen van 0 tot 4 jaar, de andere poli’s moeten de zorg overdragen als de kinderen 2 jaar zijn. Maar juist na 2 jaar vallen veel kinderen uit en hebben ze extra ondersteuning nodig. Het is dus van grote waarde dat wij de kinderen dan nog in beeld hebben. Andere poli’s in het land willen graag ons voorbeeld volgen.”

Ingrid ter Beest, jeugdverpleegkundige Nazorgpoli

Grafiek Kinderen in Zorg bij de Nazorgpoli

Hier zie je de aantallen kinderen in zorg in 2020 bij de NaZorgpoli per maand.

  •  Kinderen in zorg Nazorgpoli Doetinchem
VERSCHIL PER MAAND

Deze grafiek toont het aantal kinderen in zorg per maand in 2019 en 2020

  •  2019
  •  2020