Thuisbegeleiding Jeugd Jaarverslag Montferland 2022

Samen….dat is waar Thuisbegeleiding voor staat 

Een thuisbegeleider kijkt samen met de ouders naar wat er nodig is in het gezin met betrekking tot de opvoeding van de kinderen: welke opvoedvragen hebben ouders en waar willen zij graag ondersteuning bij? Soms zijn de vragen eenvoudig en is korte, praktische ondersteuning voldoende. En soms zijn de vragen complexer en vraagt het meer inzet van de ouders en de thuisbegeleider om een opvoedklimaat te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Ervaringen van ouders die Thuisbegeleiding ontvingen:


“Jij stelt net die vragen die mij aan het denken zetten.”

“Jij bent de enige die echt alles weet.”  

“O, ik dacht dat mijn kind dit niet kon. Wat fijn dat je mij hierbij ondersteunt. Ik had het zelf niet verzonnen.” 
 

Werkwijze

In de zomer van 2021 heeft het Ambtelijk Overleg Jeugd Achterhoek besloten om ook met Thuisbegeleiding een subsidierelatie aan te gaan, naast de andere diensten van Yunio. Yunio is een organisatie die haar werkzaamheden uitvoert in het voorliggend veld en het is passend Thuisbegeleiding daaraan toe te voegen. Bij de aanvang van deze verandering zijn er met alle acht gemeenten verschillende gesprekken gevoerd en werkafspraken gemaakt. 
Wanneer een jeugdarts, huisarts, specialist of gemeente Thuisbegeleiding aanvraagt, zoekt de thuisbegeleider altijd contact met een jeugdconsulent of een medewerker van het wijkteam van de gemeente. De jeugdverpleegkundige is betrokken wanneer het gaat om kinderen van 0-4 jaar. Vanuit deze samenwerking wordt er gekeken of Thuisbegeleiding de juiste inzet is voor het gezin. Als dit het geval blijkt, bespreekt de thuisbegeleider samen met het gezin wat er nodig is aan ondersteuning en formuleren zij doelen om samen mee aan de slag te gaan.
 

““Dankzij jou vertrouw ik erop dat ik het zelf kan en dat ik een goede moeder ben.”” - - klant Thuisbegeleiding Jeugd

Evaluatie

De werkafspraken zijn geëvalueerd tijdens de halfjaarlijkse overleggen die Yunio met alle gemeenten heeft. 
Daarnaast hebben er met een aantal gemeenten ook nog verdiepende overleggen plaatsgevonden. Hierin zijn de samenwerking en taakverdeling met de gemeente, de positie van Thuisbegeleiding in het voorliggend veld, de rol van preventie in het algemeen en casuïstiek besproken. 
Dit gaf mooie inzichten voor alle betrokkenen zoals:

  • tevredenheid over de samenwerking
  • elkaar goed en snel weten te vinden
  • vertrouwen in elkaars expertise
  • zicht op het op- en afschalen 
  • zicht op de regierol van de gemeente bij het coördineren en inzetten van de juiste hulp
  • kracht van de laagdrempeligheid van Thuisbegeleiding.

Samenwerkingen

De samenwerking met gemeenten verloopt naar tevredenheid. Ook wordt de samenwerking met eventuele andere samenwerkingspartners in het gezin meestal als aanvullend ervaren. Wat opvalt is dat de casuïstiek soms pittig is. Er zijn dan zoveel randvoorwaarden die aandacht vragen waardoor het niet mogelijk is te werken aan doelen met betrekking tot opvoedingsondersteuning. Het is de taak van de thuisbegeleider om dit te signaleren en actie te ondernemen zodat het creëren van de juiste randvoorwaarden wordt opgepakt door de regievoerder. 
De vraag moet dan gesteld worden of Thuisbegeleiding de meest passende vorm van ondersteuning is binnen het gezin. Thuisbegeleiding positioneert zich tenslotte in het voorliggend veld en ook die link moet duidelijk aanwezig zijn. Wanneer dit gesignaleerd wordt en opschalen nodig is komt dit soms moeizaam van de grond. De beschikbaarheid binnen de keten lijkt verstopt te zijn, waardoor Thuisbegeleiding langer in de gezinnen blijft dan wenselijk is. Het is belangrijk om hier aandacht voor te blijven hebben.