VVE Montferland Jaarverslag Montferland 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Montferland

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.

VVE-beleid

We vinden het binnen de gemeente belangrijk dat iedere peuter een voorschoolse voorziening volgt. De gemeente heeft een extra subsidiepot voor kinderen van ouders die een voorschoolse voorziening niet kunnen bekostigen. Dit telt ook voor VVE-geïndiceerde kinderen. Voor VVE subsidieert de gemeente maximaal 10 uur per week, 40 weken per jaar. De komende jaren zal dit wijzigen in 16 uur per week. Het VVE-beleid is in 2018 ongewijzigd gebleven. De JGZ indiceert en verwijst kinderen voor VVE aan de hand van de gestelde criteria en overdracht zoals beschreven staat in het protocol doorgaande lijn gemeente Montferland.

Overleg
Er is vier keer per jaar overleg subsidiebeleid VVE/PO. De werkgroep VVE overlegt inhoudelijk twee keer per jaar. Drie keer per jaar is er een evaluatie VVE-kinderen met voorschoolse voorziening, waar nodig vindt vaker overleg plaats.

Registratie
Per kwartaal wordt geregistreerd hoeveel kinderen verwezen zijn naar VVE, hoeveel kinderen daadwerkelijk VVE gebruiken en wat de reden is van onvoldoende opkomst. In de meeste gevallen lukt het om geïndiceerde VVE-kinderen te plaatsen. Zie bijgevoegde lijst kwartaal overzicht 2018. Van het laatste kwartaal zijn nog niet alle plaatsingen bekend.