Arbeidsmarkt en werkgeluk Jaarverslag Montferland 2023

Hoewel de arbeidsmarkt in veel zorgsectoren erg krap is, heeft Yunio hier vooralsnog gelukkig geen last van. Tot op heden kunnen alle openstaande vacatures vervuld worden en is er gemiddeld zelfs keuze tussen 8 en 15 kandidaten.

Sinds afgelopen jaar kunnen belangstellenden hun e-mailadres achterlaten op de website van Yunio, zodat ze automatisch op de hoogte worden gehouden van openstaande vacatures. Tot nu toe hebben zich al 535 potentiële medewerkers hiervoor ingeschreven.

Yunio kent weinig verloop en weet daarnaast openstaande vacatures goed tevervullen. Het vertrek van de meeste medewerkers bij Yunio hangt samen met het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit fenomeen lijkt te worden beïnvloed door de tevredenheid van medewerkers bij Yunio, die gemiddeld een 7,8 waarderen voor hun werkgeluk (bron: onderzoek "Werk & Geluk" uit het voorjaar van 2023). Het is een mooi cijfer waar we trots op zijn!

Ontwikkeling loonkosten

De loonkosten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en deze stijgende trend zet zich voort in 2024. De CAO VVT is zelfs tussentijds herzien in 2023, waarbij de salarissen per 1 oktober 2023 met 5% zijn verhoogd en in 2024 nog eens met 5% stijgen.
Daarnaast kent ook de CAO Sociaal Werk aanzienlijke stijgingen in loonkosten, met een toename van 9% in 2023 en 8% in 2024.

Ondanks dat vacatures bij Yunio redelijk gemakkelijk vervuld worden, ervaren diverse teams het afgelopen jaar toch een hoge werkdruk. Deze werkdruk vloeit voort uit het vervangen van langdurig zieke, zwangere of pensionerende jeugdverpleegkundigen in combinatie met de specialistische handelingen die Yunio jeugdverpleegkundigen uitvoeren. Dat betekent dat nieuwe collega’s, voordat zij bevoegd zijn om alle taken uit te voeren, eerst nog bij NSPOH een opleiding moeten volgen nadat ze in dienst zijn gekomen. Daardoor ontstaat er, zij het tijdelijk, hogere druk op andere teamleden. Het voordeel van deze ‘taakherschikking’, zoals het ook genoemd wordt, is dat verpleegkundigen meer handelingen zelfstandig uit mogen voeren en Yunio daarmee de artsen effectiever en efficiënter in kan zetten.