JGZ Montferland Jaarverslag Montferland 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Onze taken
Ons team vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling en groei van kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Montferland. Wij monitoren alle kinderen. Doordat wij zo veel kinderen zien kunnen wij onderscheiden wat pluis/niet pluis is en dus vroeg signaleren en doorverwijzen indien nodig. Wij geven opvoedingsvoorlichting en –ondersteuning aan ouders op het consultatiebureau, op inloopspreekuren en tijdens huisbezoeken. Wij verzorgen ook videobegeleiding thuis in kwetsbare gezinnen. In ons team is daar een jeugdverpleegkundige voor opgeleid. Als JGZ voeren we ook prenatale huisbezoeken uit, in de meeste gevallen op aanvraag van de verloskundigen.

 

Samenwerkingen
Belangrijk vinden we de samenwerking met het sociaal team jeugd. Ons doel is om de samenwerking te versterken/optimaliseren door regelmatig contact en overleg. Zo borgen we zorg rondom het jonge kind optimaal.

Verder vinden wij het nodig dat wij ouders kunnen verwijzen naar:

 • Ambulante moeder en kind begeleiding GG-net bij psychische stoornissen van ouder(s)
 • Young & Kids voor tienermoeders
 • Voorzorg voor kwetsbare ouders
 • Intensieve thuiszorg

Deze aanvragen lopen via het sociaal team jeugd.

Verder werken we in een netwerk samen met diverse professionals, zoals:

 • Voorschoolse voorzieningen
 • Gemeenten
 • GGD
 • Verloskundigen
 • Welcome vluchtelingen werk
 • Huisartsen/kinderartsen
 • Kinderfysiotherapeut
 • Integrale vroeg hulp /O&AC / kentalis
 • Home-Start
 • Thuisbegeleidng

 

Projecten
Wij nemen deel aan verschillende projecten:

 • Voorleesproject Welcome gemeente Montferland, uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Boekstart: ouders van pasgeborenen krijgen van de gemeente een brief waarmee ze in de bibliotheek een gratis koffertje met voorleesmateriaal kunnen ophalen. Ouders krijgen daar een rondleiding en kunnen voor hun kind een gratis lidmaatschap afsluiten.
 • Project Samen lekker lang leven. Dit project telt voor alle gezinnen in de gemeente Montferland en is gericht op het verminderen van overgewicht.
 • Ketenaanpak overgewicht.
 • Kids en Coffee. Dit zijn bijeenkomsten (twee keer per maand) voor jonge ouders, waar onderwerpen over het jonge kind besproken worden. Als JGZ leveren wij een bijdrage aan deze bijeenkomsten.

 

Gegevensverstrekking
Wij monitoren en verstrekken gegevens, zodat de gemeente kan inzien hoeveel kinderen wij in zorg hebben en volgen. Zoals:

 • Multiprobleemgezinnen
 • Bezoeken van voorschoolse voorzieningen/VVE
 • Gezondheidsbedreigende factoren

 

Huisbezoek aan nieuw gezinnen
Verschillende gezinnen met jonge kinderen verhuizen van buiten onze regio naar de gemeente Montferland. Als JGZ brengen we aan ieder nieuw gezin een huisbezoek en naar aanleiding van de anamnese stellen wij zo nodig een zorgplan op.