Jeugdgezondheids-zorg Montferland Jaarverslag Montferland 2021

Jaarverslag Montferland 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

In het team Montferland werken we goed samen. We hebben een goede band met de ouders en met de kinderen. Gelukkig konden we hen in 2021 weer vaker fysiek ontmoeten dan in het jaar ervoor.
In met name het laatste kwartaal van het jaar was er een babyboom in Montferland, dit betekende extra drukte voor het team. Ondanks het grote aantal geboortes en corona hebben we ons goed staande gehouden. We krijgen regelmatig complimentjes van ouders, dat vinden we heel waardevol.

Corona

Ook in 2021 beïnvloedde corona onze zorgverlening. Afspraken bij het consultatiebureau werden deels vervangen door beeldbellen. Het nadeel hiervan was dat we soms signalen misten. We moesten meer afgaan op de bevindingen van de ouders in plaats van een kind zelf te kunnen beoordelen. In 2021 merkten we de gevolgen van het feit dat we het jaar ervoor kinderen minder vaak fysiek hadden gezien. We zagen namelijk veel vaker een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. 

Het uitstellen van consulten door de coronamaatregelen is altijd in goed overleg met de ouders gegaan. Als zij of wij vonden dat een consult door moest gaan dan gebeurde dat ook. Voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie hebben we (extra) opvang geregeld bij de peuterspeelzaal of kinderdagopvang. 
We kunnen het niet staven met cijfers, maar hebben de indruk dat er sinds de uitbraak van het coronavirus meer kinderen zijn met overgewicht. 

Ondanks de extra werkdruk hebben we als team een groot aandeel geleverd aan het zetten van de boostervaccinaties bij de collega’s van Sensire.

SAMENWERKINGEN

Het contact met onze samenwerkingspartners verloopt goed, we weten elkaar te vinden.
Met de medewerkers van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er vaste evaluatiemomenten om de kinderen met een VVE-indicatie te bespreken. Maar ook is er tussentijds regelmatig contact. 

Bij het Sociaal Team van de gemeente zijn een aantal wisselingen geweest waardoor het soms wat lastig is om de juiste persoon te vinden. Dit komt ook doordat er door corona minder fysieke ontmoetingen zijn. Door elkaar in levende lijve te ontmoeten is er sneller verbinding.

Trots op…

“Ik ben er trots op dat we kortdurende Video-Hometraining kunnen aanbieden aan ouders. Twee collega’s van team Montferland zijn hiervoor opgeleid. kVHT is een heel mooi middel, we kunnen hiermee de interactie tussen ouder en kind letterlijk in beeld brengen.”

Annemarie Bruns, jeugdverpleegkundige team Montferland

UITDAGINGEN

We zien in steeds meer gezinnen dat problemen toenemen op het gebied van financiën, verslaving en relaties. Ook is er meer opvoedingsproblematiek, corona heeft daar zeker een aandeel in. Gezinnen waren meer thuis en spanningen liepen op.  

Verder is het aantal nieuwe inwoners in Montferland vanuit andere delen van Nederland toegenomen. Dit betekent extra werk voor het team. Ook zien we dat er steeds vaker sprake is van een lage taalvaardigheid, zowel bij gezinnen met een Nederlandse als met een niet-Nederlandse achtergrond. Al deze uitdagingen zorgen ervoor dat er meer tijd en aandacht nodig is voor de gezinnen

TAALSTIMULERING

Als we signaleren dat een kind een achterstand heeft in de spraak- en taalontwikkeling, gaan we in overleg met de ouders de nodige interventies inzetten en blijven dit volgen. Binnen ons team hebben we een paar keer per jaar intercollegiale toetsing. In dit overleg bespreken we onderwerpen en/of casussen die de kwaliteit van ons werk bevorderen.

We proberen ouders te motiveren om hun kind een kinderdagopvang of peuterspeelzaal te laten bezoeken. Eventueel kan een kind met een VVE-indicatie twee dagdelen per week extra naar de peuteropvang. 

We hebben een goede samenwerking met de bibliotheken in Montferland. Voor ouders en kinderen is er BoekStart en zij kunnen Boekjes & Babbels-bijeenkomsten bijwonen.
Ook is het mogelijk dat een vrijwilliger van de Voorleesexpress een gezin thuis bezoekt om samen met het kind boekjes te lezen. In 2021 zijn we gestart met de BoekStartcoach.

Voorstelling ‘Wie heeft de vijver leeggehaald???’

Tijdens  de opvoedweek in oktober was er een theatervoorstelling in de bibliotheek in Didam en in ’s-Heerenberg.  Dit zou eigenlijk al een jaar eerder plaatsvinden, maar kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. De organisatie was in handen van de gemeente, de bibliotheken en Yunio. De voorstelling werd gegeven door acteurs van Sesamstraat om (voor)lezen en theater te promoten bij kinderen en hun ouders. Het was een groot succes. 

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2021. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
99,26%
0,74%