Maternale kinkhoestvaccinatie: de 22 wekenprik Jaarverslag Montferland 2019

Ook jongste baby’s beschermd tegen kinkhoest

Per 16 december 2019 is een nieuwe, vroegtijdige kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma: de 22 wekenprik. Het gaat hier niet om een prik voor de baby zelf, maar voor de moeder. Zij kan de prik halen vanaf de 22e week van haar zwangerschap. Daardoor zijn ook de jongste en kwetsbaarste baby’s nu beschermd tegen kinkhoest.

 

Het gevaar van kinkhoest voor jonge baby’s

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De hoestbuien die hiermee gepaard gaan kunnen maanden aanhouden. Doordat jonge baby’s het slijm niet goed kunnen ophoesten, kunnen zij het erg benauwd krijgen en in ademnood komen. Ze kunnen longontsteking of hersenschade krijgen en er zelfs aan overlijden. Elk jaar worden zo’n 170 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis.

Extra bescherming én minder vaccinaties

Voorheen kon de kinkhoestvaccinatie pas starten op de leeftijd van 2 maanden. Daar is nu verandering in gekomen. Zwangeren worden al tijdens de zwangerschap gevaccineerd om de baby antistoffen mee te geven en te beschermen tegen kinkhoest. Behalve dat de baby hierdoor ook in de eerste maanden goed beschermd is, is er nog een voordeel. Nadat de moeder de 22 wekenprik heeft gehad, kan de baby zelf 1 vaccinatie minder krijgen en 1 maand later beginnen met het vaccinatieschema (op een aantal uitzonderingsgevallen na).

Hard gewerkt aan randvoorwaarden

Om de 22 wekenprik te kunnen realiseren hebben we hard gewerkt aan alle randvoorwaarden. Medewerkers zijn geschoold, er zijn werkinstructies gemaakt, er is een planning per gemeenteteam ontwikkeld, de toegang via de website en het aanmeldformulier is gecreëerd, er is een telefoonnummer beschikbaar gekomen, de verloskundig zorgverleners zijn geïnformeerd en alle materialen en vaccins zijn op de juiste locaties bezorgd. Per 16 december zijn de eerste 22 wekenprikken daadwerkelijk gegeven.

Nieuwe plek in de geboorteketen

Dankzij de 22 wekenprik komen we al vóór de geboorte van een baby in contact met de ouders. Tot 16 december was dat alleen mogelijk op indicatie of met moeders tijdens het VoorZorg-traject . Hiermee geeft deze ontwikkeling ons een nieuwe plek in de geboorteketen. In 2020 gaan we hier verder vorm aan geven.