Thuisbegeleiding Jeugd Jaarverslag Montferland 2021

THUISBEGELEIDING

Als thuisbegeleiders helpen wij gezinnen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Er zijn verschillende oorzaken waardoor die ondersteuning soms wenselijk is. Bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, verslaving, huiselijk geweld of relationele, psychische of financiële problemen. De thuisbegeleider biedt over het algemeen praktische ondersteuning, geeft

handreikingen en leert het gezin vaardigheden waardoor ouders in hun kracht gezet worden en het gezin weer zelfstandig verder kan. De inzet van een thuisbegeleider is laagdrempelig en kan vaak preventief werken omdat wij vroegtijdig en snel ingezet kunnen worden. Ons doel is om ieder kind zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. Inzet is waar mogelijk kortdurend, maar indien het nodig is, zijn wij ook langer aan een gezin verbonden.

 

Wanneer wij een gezin begeleiden, stemmen wij af met verschillende samenwerkingspartners, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld met HomeStart, InHuis Steungezinnen, de jeugdverpleegkundigen van Yunio, sociale wijkteams, Jeugdbescherming Gelderland en GGD-artsen.

Het team

In 2021 hebben wij, ook dankzij de ervaringen van 2020, geleerd dat Thuisbegeleiding geen  uitgestelde zorg is, dus wij bleven en blijven onze gezinnen veelal fysiek zien. Ondanks ziekte, uitval en corona, heeft het team laten zien erg veerkrachtig te zijn en hebben we deze uitval samen kunnen ondervangen. 

Ook binnen het team Thuisbegeleiding hadden we te maken met onderbezetting, oa vanwege de coronamaatregelen. Twee collega’s zijn gestopt en er is een nieuwe collega begonnen. Helaas hebben we regelmatig te maken gehad met zieken, waarvan enkelen langdurig. Met het hele team hebben we dit kunnen ondervangen. Hierdoor hebben we gemerkt dat het team veerkrachtig is, maar daarnaast ook kwetsbaar.

Zowel individueel als in teamverband volgen wij bijscholingen zoals de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Veilig Thuis,  Kortdurende Video- Hometraining en scholing rond hechtingsproblematiek. Daarnaast nemen we deel aan intervisie, zowel met het gehele team als ook in kleinere groepjes.

 

Kijken naar wat wel lukt en goed gaat

Moeder geeft op het consultatiebureau aan dat ze de combinatie van de opvoeding, het werken en de huishouding zwaar vindt. Samen met haar man heeft ze twee kinderen en de derde is op komst.  Bij doorvragen van de jeugdverpleegkundige lijkt inzet van Thuisbegeleiding een goede optie. De hulpvraag is met name gericht op het samen kijken naar wat de opvoeding zo zwaar maakt. Zeker ook gezien de komst van de derde. Thuisbegeleiding start met twee keer per week anderhalf uur. 

Na zes weken observatie blijkt dat de relatie van ouders onder spanning staat, mede veroorzaakt door financiële problemen. In overleg met ouders besluit de thuisbegeleider contact te zoeken met het sociaal team om samen te kijken naar ondersteuning voor de financiële en relationele zorgen. De thuisbegeleider richt zich verder weer op de opvoedkundige vragen en zet daarbij ook de methode Video-Hometraining in. Hierdoor krijgen beide ouders inzicht in hun omgang met de kinderen dat zich vooral uit in een negatieve benadering. Samen wordt er gewerkt aan een positieve benadering, de ja-reeks en duidelijk grenzen durven te stellen met een beloningssysteem. De thuisbegeleider helpt de ouders te kijken naar wat wel lukt en goed gaat en dit vaker in te zetten. Door dit alles krijgen de ouders weer vertrouwen.

Thuisbegeleiding in cijfers

Afgesloten trajecten in gemeenten
Reden beëindiging Thuisbegeleiding

Deze grafiek toont de redenen die ten grondslag liggen aan de beeindiging van Thuisbegeleiding