SRW Casus verlies van inkomen Maatschappelijk dienstverlening Sensire Montferland 2019

Een Praktijkvoorbeeld: verlies van inkomen

De cliënt:

Leeftijd: 25-30 jaar

Gezinssituatie: samenwonend, 1 kindje, 2e kindje (spoedig) op komst

Inkomen: inkomen uit werk, dhr. werkt via no risk polis UWV, mw. geen inkomen.

 

Wat is de vraag van cliënt?

Hoe is de cliënt binnen gekomen? 
Via collega SRW, klant is binnen gekomen vanwege problemen op financieel gebied, tussentijdse zitting WSNP, dreiging van stopzetten WSNP traject

Achtergrondsituatie:
Zowel mw. als dhr. zitten in de WSNP, beiden in een afzonderlijk traject, mw. moet nog 3 maanden, meneer bijna 2 jaar, voor allebei dreigt tussentijdse beëindiging van de WSNP met alle gevolgen van dien. Het inkomen van meneer is van een maandloon naar een weekloon gegaan, ook werkt hij nu vanwege een verhuizing niet meer voor werkvoorziening Presikhaaf maar via een uitzendbureau en heeft hij een job coach van de gemeente.

Het weekloon wordt niet altijd stipt uitbetaald, daardoor zijn er achterstanden ontstaan, mevrouw heeft gezondheidsproblemen(zwangerschapsdiabetes, zoontje heeft astma, frequent bezoek aan kinderarts in Nijmegen (wat weer extra kosten met zich mee brengt) en gaat binnenkort bevallen. Omdat meneer valt onder de cao uitzendbranche heeft hij geen recht op vaderschapsverlof, er is geen babyuitzet.

Vangnet/netwerk: mw. heeft alleen haar moeder, deze woont wel dichtbij maar heeft ook problemen, meneer heeft geen contact met familie. Hij werkt via een No Riskpolis, beschut werk. Zij regelt thuis heel veel en is overvraagd en overbelast.

 

Vraagstukken die tijdens het traject naar voren zijn gekomen.

 • Hulp bij omgaan met weekloon.
 • Hulp bij contact met job coach en uitzendbureau
 • Voorkomen beëindiging WSNP (met alle gevolgen van dien)
 • Gemeentelijke voorzieningen: is er recht op kwijtschelding, bijzondere bijstand voor babyuitzet.
 • Contact met WSNP bewindvoerder. Voorkomen beëindigen WSNP
 • Regelen beschermingsbewind?
 • Vaderschapsverlof
 • Schuldregeling (schulden ontstaan tijdens WSNP door verrekening UWV en weekloon)


De Aanpak

Welke acties zijn ondernomen.

 • Overzicht gemaakt inkomsten/uitgaven/schulden
 • Contacten met WSNP bewindvoerder. Rapport opgesteld voor WSNP bewindvoerder en de rechtbank met situatieomschrijving en verzoek verlenging WSNP en beschermingsbewind.
 • Sociaal team aanmelding gedaan.
 • Babypakket aangevraagd bij Stichting Babyspullen.
 • Contact met uitzendbureau over te late wekelijkse uitbetaling
 • Contact met Job coach
 • Contact met uitzendbureau en job coach over vaderschapsverlof
 • Contact met WSNP bewindvoerder over beschermingsbewind/uitgebreide BBR
 • Ondersteuning bij het uitkomen met een weekloon en kosten baby.
 • Motiveren cliënten voor uitgebreide BBR/beschermingsbewind
 • Steun en aanspreekpunt in een hectische stressvolle en onzekere periode 

 

Wat heeft SRW/budgetcoach voorkomen.

 • Verder oplopen schulden, loonbeslag
 • Geen aanwezigheid vader bij bevalling en geen kortdurend vaderschapsverlof (bereikt na diverse telefoontjes en mailtjes)
 • Tussentijdse beëindiging WSNP met alle gevolgen en kosten van dien( geen SHV, verder oplopen van de schulden/ontruiming etc.)
 • Verliezen van grip op de situatie van de cliënt, er is weer perspectief voor een jong gezin.
 • Voorkomen van verdere gezondheidsklachten en stress in een jong gezin.