Arbeidsmarkt en werkgeluk Jaarverslag Montferland 2022

Arbeidsmarkt en werkgeluk

Arbeidsmarkt

Dat de arbeidsmarkt landelijk onder druk staat is al lang geen nieuws meer. Yunio kan trots zijn dat het gelukt is om alle openstaande vacatures te vervullen. Alle, behalve één: die van jeugdarts. 

Het landelijk artsentekort heeft dit jaar voor het eerst ook op Yunio zijn weerslag gehad. Ondanks alle inspanningen die zijn gedaan om een nieuwe jeugdarts te werven, is het niet gelukt. En ook verwacht Yunio niet dat dat in de toekomst veel anders zal worden, gelet op het landelijk tekort. Daarom is besloten om in 2023 op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor dit probleem. Die oplossing zoeken  in het anders organiseren van de werkzaamheden, andere vormen aan te bieden en digitale middelen toe te passen. Om op die manier de kracht, waarde en kwaliteit van de artsen optimaal in te kunnen zetten.

De overige vacatures die Yunio het afgelopen jaar kende, zijn allen vervuld. Yunio profileert zich als een werkgever die het werkgeluk hoog in het vaandel heeft staan en mede hierdoor is het verloop laag.

Werkgeluk: geluk doet ertoe 

Geluk doet ertoe, voor iedereen. Een heel groot deel van ons leven brengen we door op ons werk. Als je ongelukkig wordt van je werk heeft dat invloed op heel je leven. En zeker ook omgekeerd. Daarom hebben Sensire en Yunio een onderzoek gedaan onder medewerkers om het (werk)geluk van medewerkers te vergroten. 

Yunio is tijdens deze zoektocht naar geluk tot het inzicht gekomen dat de organisatie een geheel eigen vorm van organiseren kent en daarmee al hele mooie resultaten boekt. Het kunnen en mogen meedenken binnen het Viable System dat Yunio gebruikt, is van ongekende waarde voor het werkplezier van medewerkers. De korte lijnen en het meedenken bij belangrijke beslissingen maken van de medewerkers betrokken, autonome professionals.  

In 2023 gaat Yunio op geheel eigen wijze verder vorm geven aan het bevorderen van werkgeluk. Dat gebeurt aan de hand van de thema’s Werk-Privé balans, Samenwerking en Waardering.