Jeugdgezondheids-zorg Montferland Jaarverslag Montferland 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg 

In 2022 was het weer mogelijk om zorg te verlenen zoals we dat voor de uitbraak van het coronavirus gewend waren. Ouders en jeugdverpleegkundigen waarderen het enorm dat consulten weer op het bureau plaatsvinden en huisbezoeken weer mogelijk zijn. Het is makkelijker om een band op te bouwen met ouders en kind wanneer je elkaar fysiek ziet.

 

Succeservaring

We kunnen met ons team echt het verschil maken voor ouders. Wanneer zij een probleem bespreken of een vraag hebben over bijvoorbeeld voeding of slapen, kunnen wij hen adviseren of doorverwijzen. Het effect daarvan is zichtbaar, ouders krijgen het gevoel het weer aan te kunnen en waarderen onze hulp.
We hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het contact met samenwerkingspartners zoals fysiotherapeuten, logopedisten en de peuteropvang. Dit werpt zijn vruchten af. Nu het mogelijk is om elkaar weer fysiek te zien, heb je elkaar beter in het vizier. Afstemmen, terugkoppelen na een verwijzing en je samen over een casus buigen, is daardoor veel meer vanzelfsprekend.
In 2022 organiseerde de gemeente Montferland een Sociaal Café. Allerlei instanties in het sociale domein, die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen, waren daarbij aanwezig. Deze bijeenkomst was heel zinvol. 
 

Uitdagingen

De personeelswisseling binnen team Montferland was een van de uitdagingen in het afgelopen jaar. Door het vertrek van een ervaren collega en het inwerken van een nieuwe collega zijn we het hele jaar niet op volle sterkte geweest. Met elkaar hebben we dit op kunnen lossen door goed te prioriteren. Ook bij het Sociaal Team van de gemeente waren er wisselingen, wat het contact soms minder makkelijk maakte.

De nasleep van de coronamaatregelen stelde ons ook op de proef. De kinderen die in de coronaperiode zijn geboren, hebben we minder vaak fysiek gezien. Hierdoor worden nu zaken zichtbaar die we anders wellicht eerder hadden ontdekt. Het is daarom extra prettig dat we nu weer korte lijntjes hebben met onze samenwerkingspartners. Als er enige haast is bij een casus, kunnen we snel schakelen met het Sociaal Team, Zozijn of de kinderarts. 

Een derde uitdaging in 2022 was dat we steeds meer kinderen zien met een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. Een oorzaak hiervan is vermoedelijk dat kinderen door corona lange tijd niet naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal konden. Helaas is er nu nog een tekort aan plekken bij de peuterspeelzalen. We zien dat als ouders de spraak- en taalontwikkeling beter op hun netvlies hebben, dit hen helpt bij het omgaan met andere opvoedingsproblemen. 

Ook het verlenen van zorg aan Oekraïense vluchtelingen was een uitdaging. 

Oekraïense vluchtelingen

Door het verschil in opvattingen over gezondheid en door de taalbarrière is het verlenen van zorg aan mensen uit Oekraïne best pittig. Hulpmiddelen om te vertalen helpen enigszins, maar een gesprek op gang krijgen of een afspraak maken blijft lastig. Het ontbreken van medische gegevens bemoeilijkt het organiseren van de zorg. De zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne kost meer tijd en energie dan aan vluchtelingen uit andere landen. Ook omdat Welcom niet bij deze groep vluchtelingen betrokken is en deze mensen niemand in hun netwerk hebben die wegwijs is in Nederland en hen kan helpen met zaken regelen of kan vertalen. 
 

Digitale ontwikkeling

In 2022 is het werken met chromebooks ingeburgerd, hierdoor kunnen we efficiënter werken. Tijdens een huisbezoek is het bijvoorbeeld mogelijk om direct een afspraak in te plannen, gespreksnotities te verwerken of een groeidiagram te laten zien. 

Scholingen zijn steeds vaker digitaal waardoor er geen reistijd is en in de agenda meer ruimte overblijft. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid om een scholing op ieder gewenst moment terug te kijken. Overleggen die niet fysiek hoeven en digitaal kunnen, gaan online. Dit is voordelig voor de flexibiliteit en efficiëntie. 

De waarde van samenwerken

Casus

Een jongen van anderhalf jaar oud vertoont grenzeloos gedrag. Hij is samen met zijn moeder vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht en luistert totaal niet naar haar. De vraag is of er iets aan de hand is in de ontwikkeling van het kind of dat de opvoedingsvaardigheden van de moeder een rol spelen. Na contact van de jeugdverpleegkundige met de sociaal consulent van de gemeente is met prioriteit een sociaal medische indicatie afgegeven voor het kinderdagverblijf. Moeder krijgt opvoedingsondersteuning. Signalering, overleg en het inzetten van de benodigde zorg volgden elkaar snel op. Het is goed om te merken hoe welwillend samenwerkingspartners zijn om mee te werken ten gunste van het kind.

% Bereik
% Non Bereik
99.31%
0.69%